Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Constructie statii transfer deseuri

Constructie statii transfer deseuri

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ  

 

Informare de presa

Ref: Construcţie 3 staţii de transfer deşeuri în jud. Cluj

            Consiliul Judeţean Cluj a înaintat spre publicare pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) documentaţia de atribuire a contractului de lucrări pentru „Construcţia a trei staţii de transfer în judeţul Cluj”.

În vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări s-a elaborat documentaţia pentru aplicarea procedurii de licitaţie deschisă, având drept criteriu de atribuire „preţul cel mai scăzut”.

            Contractul se referă la construcţia a trei staţii de transfer în localităţile Gherla, Huedin şi Mihai Viteazu, părţi componente ale Sistemului de management integrat al deşeurilor solide din judeţul Cluj. Durata maximă de realizare a contractului este de 12 luni de la data de emiterii ordinului de începere a lucrărilor, la care se adaugă perioada de notificare a defecţiunilor de 24 de luni. Valoarea estimată, fără TVA, este de 23.076.000,80 lei, valoarea estimată în euro fiind de 5.596.217,00. Sursa de finanţare este Fondul European de Dezvoltare Regională (prin POS Mediu, axa prioritară 2 – Sectorul managementul deşeurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric), bugetul de stat şi bugetul local.

„Construcţia acestor staţii de transfer reprezintă o etapă importantă în procesul de colectare a deşeurilor de pe întreg teritoriul judeţului Cluj. Ulterior, acestea vor fi transportate la depozitul ecologic judeţean aflat pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, unde vor fi supuse unui proces complex de sortare şi compostare a deşeurilor organice, respectiv depozitare ”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe.

 

Biroul de presă

15.09.2011