Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 23 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Constituire Cluster Agro-Food-Ind Napoca

Constituire Cluster Agro-Food-Ind Napoca

                                                                         

                                 CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Constituirea, în premieră naţională, a Clusterului Agro-Food-Ind Napoca

      Consiliul Judeţean Cluj a găzduit joi, 21.02.2013, la sediul forului administrativ judeţean,  conferinţa de presă şi, respectiv, întâlnirea de lucru prilejuită de constituirea clusterului Agro-Food-Ind Napoca, cluster menit să reunească cei mai importanţi actori ai sectorului agro-industrial clujean.
       La întâlnire au participat, alături de vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Cluj, domnii Ioan Oleleu şi Vakar Istvan, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ şi cercetare legate de sectorul agro-industrial, ai agenţilor economici din domeniu, ai asociaţiilor de producători agricoli şi crescători de animale precum şi reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu. Totodată, având în vedere atât importanţa cât şi caracterul inovator al proiectului, la întâlnire au participat şi o serie de aleşi locali printre care consilierii judeţeni Remus Lăpuşan, Axente Husar, Lorinczi Zoltan Laszlo, Andreea Morar, precum şi domnul consilier local Dan Morar
      Misiunea Clusterului Agro-Food-Ind Napoca o reprezintă promovarea colaborării şi cooperării între entităţile de afaceri, din sectorul agro-industrial, mediul academic şi de cercetare, dar şi încurajarea procesului de restructurare competitivă a sectorului şi asigurarea participării în multiple proiecte comerciale, naţionale şi internaţionale. În acest sens, membrii ASOCIAŢIEI „CLUSTER AGROFOODIND NAPOCA” au decis să se asocieze pentru sprijinirea dezvoltării sectorului agro-industrial, cu scopul declarat de a susţine creşterea competitivităţii asociaţiei, precum şi a fiecărui membru în parte, atât  pe piaţa naţională, dar şi internaţională.
      „În contextul în care, în ultima perioadă de timp, se vorbeşte tot mai des despre dezvoltarea durabilă a judeţului, am considerat oportun să reunim la aceeaşi masă reprezentanţi ai producătorilor agricoli clujeni, ai procesatorilor şi, nu în ultimul rând,  ai marilor companii de retail, pentru a pune la punct acea strategie durabilă, comună, de dezvoltare a sectoarelor amintite la nivelul întregului judeţ.
      În contextul în care proiectele europene din perioada 2014-2020 necesitîă o pregătire extrem de serioasă, avem convingerea că iniţiativa Consiliului Judeţean Cluj, una în premieră la nivel naţional, va genera un proiect de succes care va contribui esenţial la consacrarea judeţului Cluj drept un model de bune practici în domeniul agroindustrial. În aceleaşi timp, întâlnirea de astăzi a reprezentat o premieră inclusiv din perspectiva faptului că este pentru prima dată când discutăm cu reprezentanţii marilor lanţuri de magazine despre posibilitatea introducerii, în mod real şi efectiv, a producătorilor autohtoni, pe rafturile supermagazinelor. Sunt convins că putem construi împreună o strategie care să asigure piaţa de desfacere a produselor realizate la nivelul judeţului, respectiv al regiunii, concomitent cu scăderea importurilor. Clusterul AGROFOODIND Napoca va asigura dezvoltarea sectorială a domeniilor reprezentate la discuţia de astăzi iar responsabilii fiecărui sector vor crea oportunităţ ipentru accesarea de fonduri europene dar şi pentru susţinerea punctuală a membrilor acestei asociaţii”
a declarat inţiatorul şi coordonatorul acestui proiect, dl. Ioan Oleleu, vicepreşedintele CJ Cluj.
       Obiectivele generale ale clusterului se referă, în principal, la crearea şi promovarea unui cadru armonios de interacţiune între toţi factorii interesaţi care activează pe lanţul de valoare în domeniul agro-industrial; dezvoltarea unei platforme de cercetare-dezvoltare-inovare şi orientarea sectorului privat către inovare şi transfer tehnologic; susţinerea şi promovarea unor proiecte de interes comun, inclusiv proiecte de dimensiuni mari, transfrontaliere; sprijinirea integrării ofertei de educaţie cu nevoile reale ale mediului de afaceri din domeniul agro-industrial; promovarea şi încurajarea spiritului antreprenorial oferind soluţii pertinente pentru reînnoirea şi modernizarea sectorului; crearea de instrumente şi canale optime pentru gestionarea eficientă a informaţiilor şi oportunităţilor din domeniu; dezvoltarea de parteneriate, în ţară şi străinătate, în scopul atingerii obiectivelor asocierii; promovarea de iniţiative legislative menite să corecteze – sau, dupa caz – să reglementeze anumite aspecte de interes pentru sectorul de activitate; identificarea oportunităţilor de colaborare în direcţia susţinerii financiare prin diverse programe, parteneriate,  instrumente şi/sau operaţiuni bancare; organizarea şi participarea de/la forumuri, simpozioane, conferinţe, seminarii, dezbateri etc, în ţară şi străinătate; elaborarea de proiecte pe diverse domenii menite să asigure atât dezvoltarea asociaţiei cât şi a membrilor sau altor structuri interesate din domeniu;  desfăşurarea oricăror activităţi necesare atingerii scopului şi obiectivelor asocierii.
       Constituirea clusterului agro-industrial are la bază viziunea actualei conduceri a Consiliului Judeţean Cluj potrivit căreia dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a întregului judeţ, cu eliminarea decalajelor de dezvoltare dintre diferitele zone ale judeţului şi, mai ales, dintre mediul urban şi cel rural, reprezintă o prioritate a absolută ce marchează  întregul mandat al noii administraţii judeţene. În acest sens, din dorinţa de a asigura dezvoltarea durabilă a judeţului, în general, şi a mediului rural în special, conducerea forului administrativ judeţean a considerat ca fiind mai mult decât necesară susţinerea revitalizării sectorului agro-industrial clujean. Pentru aceasta, primul demers promovat de administraţia judeţeană se referă la crearea cadrului adecvat care să îi reunească pe principalii actori din domeniu, prin constituirea Clusterului Agro-Food-Ind Napoca.

Biroul de presă
21.02.2013