Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 24 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Comunicate > Conferinta finala SMART+

Conferinta finala SMART+

                                                        

                           CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Comunicat de presă

Ref: Conferinţa finală SMART+

     Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de partener, a implementat în perioada 09.02.2010 - 31.12.2013, proiectul SMART+, proiect aprobat spre finanţare prin Programul de cooperare interregională INTERREG IV C.
 
     Partenerii implicaţi în proiect au fost:
  Federaţia Aragoneză a Municipiilor, Regiunilor şi Provinciilor din Spania – lider de proiect
  Regiunea Leipzig din Germania, Regiunea Malopolska din Polonia
  Regiunea Macedonia de Vest din Grecia
  Consiliul Judeţean Cluj
  Asociaţia Naţională a Municipiilor din Bulgaria. 
 
     Obiectivul principal al SMART+ a fost de a analiza, transfera şi disemina bunele practici identificate şi de a pregăti adoptarea acestora la scară largă de către autorităţile publice din regiunile partenere în vederea îmbunătăţirii eficienţei politicilor în domeniul construirii capacităţii de inovare a IMM-urilor.  
 
     În fapt, SMART+, în calitate de mini-program, a finanţat 7 subproiecte de succes, care implică 21 de instituţii partenere. În cadrul subproiectelor finanţate, 5 dintre acestea s-au implementat cu participarea instituţiilor din judeţul Cluj: ADR NORD - VEST, Institutul de Cercetări pentru documentaţie Analitică, Facultatea de Business, UBB şi Oficiul Teritorial pt. IMM-uri şi Cooperaţie Cluj-Napoca.

    Cele 5 sub-proiecte implementate cu succes şi finanţate prin intermediul proiectului SMART+ sunt:

TREC (Trans-national Renewable Energy Cluster, parteneri – Cluj/Romania: ADR Nord – Vest – lider de subproiect, Cluj/România: Institutul de Cercetări pentru documentaţie Analitică, Grecia, Germania).
Scop, rezultate: crearea unui cluster transnaţional în domeniul energiei regenerabile format din reprezentanţi ai mediului de afaceri, cercetare şi autorităţi publice din judeţul Cluj, Regiunea Macedonia de Vest din Grecia şi Regiunea Saxonia din Germania, însoţit de activităţi de transfer de bune practici în managementul şi gestiunea clusterelor.

STP (Partnership for establishment of Science and Technology Parks in Eastern Europe, parteneri – Cluj/România: ADR Nord – Vest – lider de subproiect, Bulgaria, Spania, Grecia).
Scop, rezultate: transfer de bune practici, metodologie şi management de structuri de sprijin pentru afaceri şi cercetare în vederea înfiinţării unui parc ştiinţific şi tehnologic în locaţiile: Cluj-Napoca, Burgas în Bulgaria şi Ptolemais în Grecia, sub îndrumarea Parcului Tehnologic Walqa din Regiunea Aragon, Spania.

 
SMEGoNET (SME Go Global Networks, parteneri - Polonia – lider de proiect, Spania, Cluj/România: Facultatea de Business din cadrul UBB, Grecia).
Scop, rezultate: sprijinirea IMM-urilor şi instituţiilor de cercetare din domeniul ştiinţelor vieţii pentru a colabora în mod eficient în cadrul unei reţele locale şi interregionale şi totodată de a aplica conceptul de open innovation cu scopul de a valorifica resursele disponibile din reţea.

IART Territories (Innovative and responsible tourism territories, parteneri: Spania, Cluj/România – Facultatea de Business din cadrul UBB, Grecia, Bulgaria).
Scop, rezultate: crearea unei reţele regionale de companii care vor utiliza resursele endogene ca principiu de bază al turismului durabil; patru seminarii interregionale cu participarea personalului tehnic, politicienilor din cadrul diverselor administraţii locale şi a reprezentanţilor companiilor implicate în proiect; crearea unei platforme  online care va permite schimbul de practici şi va oferi IMM-urilor acces la abilităţi specifice pentru crearea de reţele şi cooperarea interregională.

REGIONET (Clusters and networks as successful drivers – guiding regions to competitiveness and innovation, parteneri: Germania, Polonia, Cluj/România: Oficiul Teritorial pt. IMM-uri şi Cooperaţie Cluj-Napoca, Cluj/România: ADR Nord – Vest – lider de subproiect, Grecia, Spania).
Scop, rezultate: studiu despre potenţialul clusterelor în regiunea judeţului Cluj; crearea unui cluster IT la Cluj-Napoca; crearea unui manual şi a unei liste de verificat pentru Managementul de reţea profesionist; 12 seminarii interregionale.

    Partenerii subproiectelor şi-au unit eforturile pentru a dezvolta şi transfera soluţii şi instrumente inovatoare pentru întreprinderile mici. Proiectul SMART+ a creat oportunităţi pentru partenerii subproiectelor, precum şi pentru numeroase părţi regionale interesate, pentru a le îmbunătăţi abilităţile, cunoştinţele şi competenţele în domeniile abordate de proiect. Numeroşi antreprenori au beneficiat de vizite de studiu interne, training-uri, ateliere de lucru şi servicii de sprijin de afaceri oferite în cadrul subproiectelor.
 
    Recomandările politicii SMART+, care au rezultat din efectele subproiectelor, precum şi bunele practici şi schimbul de experienţă între regiunile participante sunt acum disponibile pentru toate regiunile UE care caută soluţii eficiente cu privire la modalitatea de creare a unei politici prietenoase cu afacerile, printr-o cartă SMART+ elaborată şi care poate fi accesată pe pagina de web a proiectului precum şi a fiecărui partener.

    În urma elaborării Cartei SMART+ prin intermediul proiectului, partenerii SMART+ au elaborat Planurile de Implementare Regionale, precizând modul în care fiecare regiune participantă va integra lecţiile învăţate în cadrul proiectului în politicile sale locale / regionale. Astfel, în cadrul Planului Regional de implementare au fost preluate peste 30 de recomandări strategice SMART+ care au fost considerate ca fiind direct aplicabile judeţului Cluj.


Biroul de presă
19 decembrie 2013