Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Conferinta finala proiect SMART+

Conferinta finala proiect SMART+

                                                                                

                              CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă
Ref: Conferinţă finală proiect SMART+

     O delegaţie de experţi din cadrul Consiliului Judeţean Cluj a participat în data de 22 octombrie 2013, în Zaragoza, Spania, la conferinţa finală a proiectului SMART + , proiect finanţat prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C. Încă de la începutul proiectului, în 2009, SMART + a fost sinonim cu ""Mini-program pentru inovarea IMM-urilor şi promovarea cercetării şi dezvoltării tehnologice" (CDT).
     În cadrul conferinţei finale, partenerii de proiect din cele şase regiuni partenere din Spania, Germania, Polonia, Grecia, România şi Bulgaria şi-au prezentat rezultatele comparativ cu obiectivele proiectului, precum şi cele legate de promovarea participării IMM-urilor în reţele şi clustere, oferirea unui acces mai bun al IMM-urilor în vederea promovării cercetării şi a tehnologiei şi, totodată, a partenerilor de afaceri, precum şi cele referitoare la dezvoltarea unor strategii pentru comercializarea ideilor inovatoare, etc. 
     În acest sens, principalele puncte de pe agenda întâlnirii au fost legate de experienţa oferită de proiectul SMART+ şi Carta SMART+ (cartă care cuprinde rezultatele workshop-urilor de capitalizare, respectiv bunele practici identificate în cadrul subproiectelor). Totodată, au fost prezentate subproiectele SMART+, fiind purtate o serie de discuţii extrem de constructive referitoare la Colaborare – spre realizarea inovării (în cadrul subproiectelor IART Territories, Regionet, SMART TOURISM, SMEgoNet, TREC) precum şi instrumente pentru realizarea inovării: servicii financiare şi cooperarea public-privată (în cadrul subproiectelor Innofin şi STP).În acelaşi timp, trebuie precizat faptul că subproiectele finanţate vor putea oferi perspective de anvergură pentru IMM-uri cu privire la modul în care cooperarea aduce beneficii inovării şi totodată legat de modul în care pot fi aplicate anumite instrumente pentru inovare, cum ar fi serviciile financiare şi cooperarea public-privată. Conferinţa s-a încheiat cu  o serie de discuţii şi dezbateri referitoare la lecţiile învăţate precum şi cu privire la perspectivele în vederea îmbunătăţirii transferului de inovaţie la nivel regional. 
    „Participarea Consiliului Judeţean Cluj la acest proiect este cu atât mai utilă şi mai relevantă cu cât, atât din punct de vedere al teoriilor economice cât şi în practică s-a constatat faptul că întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă sectorul cel mai dinamic al economiei, cu cel mai rapid ritm de creştere economică dar şi cu o capacitate de adaptare şi reprofilare crescută. În acest context, suntem convinşi că întreprinderile mici şi mijlocii se vor folosi de bunele practici identificate la nivelul ţărilor europene partenere în cadrul proiectului SMART +, documente care sunt prevăzute în Carta SMART+” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu.
     Reamintim în acest context faptul că proiectul SMART+ este finanţat prin Programul de Cooperare Interregională  INTERREG IV C şi se încadrează în Axa Prioritară 1: Inovare şi economia cunoaşterii, Domeniul Major de Intervenţie: Inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică. Durata de implementare a proiectului este de 48 luni (2010-2013).
Partenerii implicaţi în proiect sunt Federaţia Aragoneză a Municipiilor, Regiunilor şi Provinciilor din Spania în calitate de lider de proiect, Regiunea Leipzig din Germania, Regiunea Malopolska din Polonia, Regiunea Macedonia de Vest din Grecia, Consiliul Judeţean Cluj şi Asociaţia Naţională a Municipiilor din Bulgaria.Totodată, SMART+  este un mini-program care a finanţat şapte subproiecte diferite, proiecte de mică anvergură care au implicat parteneri din mai multe regiuni europene (IART Territories, Regionet, SMART TOURISM, SMEgoNet, TREC, Innofin şi STP). 
      Scopul proiectului este acela de a analiza, transfera şi disemina bune practici pentru promovarea inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice a IMM-urilor. Obiectivele proiectului SMART+ s-au referit în principal la: facilitarea participării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) în cadrul reţelelor şi clusterelor; asigurarea unui mai bun acces la cercetare şi dezvoltare tehnologică şi la partenerii de afaceri; dezvoltarea strategiilor pentru comercializarea ideilor inovative; îmbunătăţirea capacităţilor angajaţilor din cadrul IMM-urilor pentru activităţile de cercetare, dezvoltare tehnologică şi gestionarea inovării prin instruire şi cu sprijinul experţilor.

 Biroul de presă
 23 octombrie 2013