Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 26 Mai 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Conferinta finala proiect Pentru romi si impreuna cu acestia

Conferinta finala proiect Pentru romi si impreuna cu acestia

 

                                                                                  

                                 CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă
Ref: Conferinţă finală proiect „Pentru romi şi împreună cu aceştia”


     O delegaţie a Consiliului Judeţean Cluj, formată din membrii echipei de implementare a proiectului „Pentru Romi şi împreună cu aceştia”, a participat pe parcursul a 2 zile, respectiv 26 – 27 octombrie 2016, la Conferinţa finală a proiectului ce a avut loc în Bruxelles, Belgia.
     Evenimentul a finalizat campania „For Roma, with Roma” iniţiată la începutul anului 2015 în cadrul unui apel de proiecte lansat de Comisia Europeană - Direcţia Generală Justiţie şi Consumatori în scopul combaterii discriminării şi stereotipurilor faţă de populaţia de etnie romă.
     Pentru atingerea acestui scop, în cadrul proiectului s-au desfăşurat diverse activităţi: competiţii la care au participat peste 2.000 de copii cu vârste cuprinse între 7 şi 11 ani; schimburi de experienţă/planuri de acţiune locală realizate de autorităţi locale, judeţene şi regionale din 12 state: Belgia, Bulgaria, Cehia, Grecia, Franţa, Germania, Italia, Slovacia, Spania, Suedia, România şi Ungaria; evenimente culturale şi sportive la care au participat peste 1.000 de persoane; seminarii adresate mass media desfăşurate în 8 state etc. Toate activităţile menţionate au avut rolul de a contribui la promovarea egalităţii de şanse, combaterea discriminării etnice, îmbunătăţirea accesului la educaţie şi, nu în ultimul rând, la cunoaşterea specificului cultural şi a modului de viaţa al persoanelor de etnie romă şi sinti.
     Prima zi a evenimentului, dedicată prezentării planurilor de acţiune locală realizate de autorităţile publice implicate, a fost deschisă de doamna Lina Papamichalopoulou, Director, Direcţia Generală Justiţie şi Consumatori, Comisia Europeană. Conform planurilor locale de acţiune prezentate de autorităţi locale, judeţene şi regionale din cele 12 state, în cadrul proiectului s-au desfăşurat următoarele tipuri de activităţi: competiţii de desene şi creaţie artistică, evenimente culturale şi sportive, seminarii/dezbateri pe tema discriminării etnice cu participarea mass-media, work - shopuri, activităţi extraşcolare în care au fost implicaţi atât copii romi cât şi neromi. etc
     Reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj au prezentat principalele activităţi realizate în cadrul planului de acţiune locală implementat la nivelul judeţului Cluj respectiv concursul de creaţie artistică adresat elevilor claselor V – VIII ai şcolilor din judeţul Cluj la care au participat 60 de elevi şi sesiunea de instruire adresată unui număr de 18 lideri ai comunităţii, selectaţi de la nivelul celor mai reprezentative comunităţi de romi din judeţul Cluj.
     În cea de-a doua zi a evenimentului, care a reunit peste 100 de persoane, au luat cuvântul reprezentanţi ai Comisiei Europene, ambasadori ai comunităţilor de romi, personalităţi de etnie romă din România, Slovacia şi Bulgaria: domnul Valeriu Nicolae, reprezentant special al Secretarului General al Consiliului Europei pentru chestiuni legate de romi, domnul Abel Ravasz, Ministru Plenipotenţiar pentru Comunităţile de Romi, jurnalişti.
     Principalele îndemnuri transmise de aceştia ca urmare a activităţilor realizate prin proiectul „Pentru Romi şi împreună cu aceştia” s-au referit la faptul că: mulţi cetăţeni de etnie romă încă se confruntă cu discriminări şi prejudecăţi în viaţa de zi cu zi. Singura modalitate de a combate acest fenomen e ca cetăţenii romi, alături de cei neromi, să acţioneze împreună la nivel local şi internaţional pentru combaterea stereotipurilor şi discriminării; una din metodele cele mai simple de luptă împotriva discriminării o constituie realizarea de activităţi comune pentru copiii şi tinerii romi şi neromi; mass media joacă un rol important în combaterea stereotipurilor negative, dar jurnaliştii trebuie să aibă acces direct la persoanele de etnie romă, comunităţile de romi şi organizaţiile neguvernamentale reprezentative ale acestora.

 

Biroul de presă
31.10.2016