Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 23 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Conferinta de presa

Conferinta de presa

                                            CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ  

 

Informare de presă

Ref: Conferinţa de presă din data de 22.11.2011 

            Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe a susţinut astăzi, 22.11.2011, o conferinţă de presă. Materialele prezentate în cadrul acesteia se regăsesc mai jos. 

 

Accesul la cultură

              În cursul săptămânii trecute a avut loc Conferinţa „Inovaţie şi calitate în sectorul public”, eveniment la care au fost prezentate cele mai de succes 42 de proiecte aparţinând autorităţilor administraţiei publice de la nivel local şi central, incluse în Competiţia celor mai bune practici în administraţia publică.

            Consiliul Judeţean Cluj a participat la această competiţie în cadrul pilonului „Modernizarea administraţiei publice prin promovarea egalităţii de şanse şi nediscriminării”, cu o aplicaţie referitoare la un proiect iniţiat în cursul acestui an – „Facilitarea accesului la cultură al copiilor din mediul rural”, prin care celor aproximativ 20.000 de elevi şi preşcolari din localităţile rurale ale judeţului Cluj li se asigură accesul gratuit la facilităţile mai multor instituţii de cultură care funcţionează sub autoritatea forului administrativ judeţean. 

            Întrucât modul în care a fost concepută aplicaţia, precum şi argumentarea întregului proiect au convins comisia de analiză şi jurizare cu privire la utilitatea şi caracterul inovator al acestuia, proiectul a primit premiul I. Recunoaşterea valorii este cu atât mai importantă cu cât această comisie, formată din specialişti în domeniu, experţi în administraţie publică şi membrii ai ONG-urilor a fost una independentă, aceştia apreciind în special faptul că proiectul este unul extrem de adaptat actualului context socio-economic. Consiliul Judeţean Cluj a rezolvat, din acest punct de vedere, o problemă reală şi gravă cu costuri minime. Totodată, numărul mare de beneficiari, precum şi faptul că soluţia adoptată este una neconvenţională, care excede educaţia formală oferită de şcoală şi/sau de familie, sunt factori care au contribuit semnificativ la adjudecarea acestui premiu.

               „Ne bucurăm că, încă de la prima participare în cadrul acestei competiţii, am reuşit să câştigăm locul I şi, implicit, recunoaşterea calităţii managementului instituţiei pe care o conduc. Însăşi nominalizarea Consiliului Judeţean Cluj în cadrul acestei competiţii de tradiţie şi prestigiu reprezintă o excelentă oportunitate de promovare a proiectelor iniţiate şi derulate în cursul acestui an şi nu numai. Obiectivul proiectului câştigător a fost acela de a răspunde prompt, pro-activ şi mai ales preventiv nevoii de culturalizare a acestor copii, oferindu-le ocazia, pentru mulţi în premieră, atât de a vizita municipiul reşedinţă de judeţ, cât şi de a intra gratuit la cele mai renumite instituţii de cultură ale judeţului.”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.

            Reamintim în acest context faptul că, în perioada iunie-august 2011, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publice a derulat Competiţia celor mai bune practici în administraţia publică din România, prin intermediul căreia se urmăreşte promovarea experienţei şi rezultatelor remarcabile ale administraţiei publice din România, precum şi creşterea standardelor acesteia prin identificarea şi recunoaşterea practicilor de succes şi inovatoare în livrarea serviciilor publice şi a rezultatelor acestora.  

 

Atletism

-                                  24.10.2011 – Consiliul Judeţean a primit o adresa din partea Federaţiei Române de Atletism prin care preşedinta Iolanda Balaş Soter solicită ca, în anul 2012, ediţia 57 a Campionatelor Internaţionale de Atletism ale României să fie găzduite de către Cluj Arena.

-                                  Anul 2012 este un an important, jubiliar pentru FRA, aceasta aniversând 100 de ani de la înfiinţare.

-                                  Totodată,  Asociaţia Judeţeană de Atletism a solicitat organizarea pe Cluj Arena a etapelor de campionate judeţene sau regionale.

Competiţii care ar urma să fie organizate

1.                  Memorial Cluj-Napoca, ediţia XVII (12 mai)

2.                  Campionatul Naţional Universitar de Atletism (18 - 19 mai 2012)

3.                  Campionatele Internaţionale de Atletism ale României (8 iunie 2012)

4.                 Campionatul Naţional de Seniori (5 - 6 iulie) – care va marca şi 100 de ani de la înfiinţarea FRA 

 

Spitalul Regional de Urgenţă Cluj 

- Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 27/27.01.2011 a fost  aprobată oportunitatea demarării proiectului de parteneriat public–privat pentru realizarea obiectivului de investiţii „Spital Regional de Urgenţă Cluj”, precum şi echipa de proiect coordonată de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.

- În vederea promovării intereselor comune privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sanitare de urgenţă,  CJ  Cluj, în calitate de autoritate publică locală şi Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate publică centrală, au iniţiat demersurile necesare în vederea asocierii celor două instituţii, în scopul realizării obiectivului de investiţii „Spitalul Regional de Urgenţă Cluj”.

Astfel, prin protocolul care se va încheia (n.n. forma propusă de instituţia noastră, aflându-se în prezent la MS), în temeiul prevederilor Legii nr. 178/2010 privind parteneriatul public-privat, se vor stabili toate drepturile şi responsabilităţile specifice în vederea realizării proiectului de parteneriat public-privat.

Conform protocolului, Judeţul Cluj va pune la dispoziţie terenul în suprafaţă totală de 14,4 ha, proprietate publică a Judeţului Cluj, dobândit în temeiul prevederilor H.G. nr. 567/2009 şi H.G. nr. 49/2010 – privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj.

Ministerul Sănătăţii va pune la dispoziţie toate documentaţiile tehnice necesare, respectiv: studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic Master.

Organele deliberative ale celor două instituţii vor aproba oportunităţile de demarare a proiectului de parteneriat public-privat; studiul de fundamentare aferent acestui proiect, componenţa comisiilor de evaluare/negociere; criteriile de evaluare, grilele de punctaj, criteriile de negociere cu investitorii privaţi selectaţi; raportul de evaluare al comisiei de evaluare a investitorilor privaţi cu care se va încheia acordul de proiect; elementele de bază, cum ar fi tipul proiect de parteneriat public-privat, valoarea estimată a investiţiei aferente proiectului, perioada proiectului, grila de riscuri, penalităţi etc. 

Temeiul legal al asocierii îl constituie în principal Legea nr. 178/2010 parteneriatului public-privat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 1239/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

ISTORIC 

Amplasament: Comuna Floreşti, localitatea Floreşti, Str. Avram Iancu nr.370.

            Iniţial, a fost elaborat un Plan Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local Floreşti  nr.127 din 03 iulie 2007.

           Din cauza neclarităţii situaţiei juridice a terenului aferent, s-a renunţat la acest amplasament.

            În urma demersurilor întreprinse de Consiliul Judeţean Cluj în perioada 2009-2011, s-a obţinut un teren în suprafaţă totală de 14,40 hectare  situate în localitatea Floreşti, comuna Floreşti, Strada Avram Iancu nr.370.

            Noul amplasament a impus o reactualizare a Planului Urbanistic Zonal aprobat iniţial.

           Reactualizarea Planului Urbanistic Zonal a fost  avizată în Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului cu avizul nr.15/2011 şi aprobat prin Hotărâre  a Consiliului Local Floreşti nr.108 / 14 iunie 2011.

            Planul Urbanistic Zonal reactualizat defineşte două funcţiuni urbanistice:

-                                  zona destinată obiectivelor publice unde se va amplasa  spitalul regional clinic de urgenţă în suprafaţă de 7,61 ha şi indicii urbanistici: Procentul de ocupare al terenului (POT) de 80% şi Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) de 2,4, iar regimul de înălţime de 2S+P+6E. Amplasarea la drumul public DN 1 E60 se va face cu respectarea zonelor de protecţie. Se va asigura legătura cu reţeaua de circulaţie majora prin două accese carosabile separat: DN1 E60 şi prin reabilitarea drumurilor situate la sud de parcelă. Se va prevedea realizarea unui heliport. Se va asigura câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10%. Necesarul de parcaje se va asigura prin amenajarea unei parcări şi a unui parking subteran prelungit sub clădirea spitalului

-                                  zona mixtă destinată obiectivelor cu funcţiuni compatibile spitalului (locuinţe pentru medici, comerţ, alimentaţie publică, hotel pentru vizitatori, amfiteatru şi săli de conferinţe, diverse dotări şi servicii specifice – suprafaţă totală de 6,79 ha cu următorii indici urbanistici: Procentul de ocupare al terenului (POT) de 40-70% şi Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) de 1,2-2,4. Indicii urbanistici se vor stabili prin PUZ în funcţie de destinaţia fiecărui obiectiv.