Ș   

Lucrările de racordare la rețeaua publică de apă a localităților Bădești și Chidea au fost recepționate

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

 

Informare de presă
Lucrările de racordare la rețeaua publică de apă a localităților
Bădești și Chidea au fost recepționate

Consiliul Județean Cluj a finalizat procedura de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția vizând alimentarea cu apă potabilă a satelor Bădești și Chidea din comuna Vultureni.

Recepționarea lucrărilor atestă faptul că acestea s-au derulat conform Autorizației de construire eliberate de structura de specialitate a Consiliului Județean, astfel încât atât beneficiarul direct cât și cel indirect, respectiv Compania de Apă Someș SA și locuitorii celor două localități vor avea acces la o apă potabilă de bună calitate, certificată.

Noul sistem de alimentare cu apă administrat de operatorul regional clujean a fost astfel proiectat și dimensionat încât să asigure distribuirea apei potabile la toate cele 310 gospodării din satele Bădești și Chidea. Acesta include circa 4 km de conducte de aducțiune, 13 km de rețea de distribuție, 126 de branșamente în Bădești și 184 în satul Chidea, respectiv câte o stație de pompare și clorinare precum și un rezervor de înmagazinare a apei cu un volum de 87 mc.

            Derulate pe o perioadă de 15 luni, lucrările au avut o valoare totală de 2.920.386,27 de lei, cu TVA. Finanțarea a fost asigurată din Fondul de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare constituit de Compania de Apă Someș și Consiliul Județean Cluj în vederea derulării acelor proiecte edilitare locale care nu au fost cuprinse până în acest moment în programele majore de investiții atrase de la Uniunea Europeană.

În perioada imediat următoare, în funcție de cererile primite din partea utilizatorilor pentru avizarea racordării la rețea, echipe mobile ale Compania de Apă Someș vor asigura branșarea promptă a gospodăriilor din cele două localități.

            Până la realizarea acestei investiții, populația din cele două localități, agenții economici și obiectivele social-culturale erau alimentate cu apă exclusiv din surse locale, improvizate sau din fântâni individuale, săpate la mare adâncime, cu un debit redus și fluctuant. Sursele de apă existente nu asigurau debitul necesar, cu atât mai mult cu cât acestea nu corespundeau cerințelor de calitate privind apa potabilă, prevăzute de normativele naționale și europene în vigoare.

 Biroul de presă
14 noiembrie 2019


Galerie foto