Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Joi, 18 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Instruirea liderilor comunitatii rome din Aghiresu

Instruirea liderilor comunitatii rome din Aghiresu

                                                                                  

                                                       CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

 Informare de presă

 Ref: Instruirea liderilor comunităţii rome din localitatea Aghireşu

       Consiliul Judeţean Cluj prin compartimentul de resort responsabil pe probleme de romi, a organizat sâmbătă, 14.11.2009, o întâlnire cu 10 reprezentanţi ai comunităţii de romi din localitatea Aghireşu, la şcoala din localitatea Aghireşu. Această întâlnire a avut drept scop instruirea liderilor formali şi informali ai romilor în domeniul administraţiei publice şi al managementului organizaţiilor neguvernamentale.

        În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte legate de relaţia dintre grupurile de iniţiativă ale romilor şi administraţia publică locală, precum şi aspecte referitoare la rolul, funcţionarea şi modul de administrare a unei organizaţii nonguvernamentale. Astfel, s-a discutat despre metodele de promovare a organizaţiilor nonguvernamentale, identificarea surselor de finanţare, proiecte eligibile, scrierea cererilor de finanţare, paşii de urmat în vederea încheierii de parteneriate şi pentru stabilirea unor relaţii de colaborare cu alţi factori interesaţi etc. De asemenea, dată fiind importanţa relaţiei cu administraţia publică şi necesitatea de a interacţiona eficient cu aceasta în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă, a fost prezentat modul de organizare şi funcţionare a sistemului administrativ românesc, locul şi rolul principalelor instituţii ale administraţiei publice, relaţia dintre consiliul local, consiliul judeţean şi Instituţia Prefectului. Totodată, au fost explicate principalele modalităţi în care romii pot aborda autorităţile publice în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă, inclusiv prin raportare la legislaţia din domeniu: petiţii, audienţe, solicitări privind liberul acces la informaţiile de interes public, iniţiativa cetăţenească referitoare la iniţierea unor proiecte de acte normative, sesizarea Avocatului Poporului etc.

        Trebuie menţionat în acest context faptul că reprezentanţii romi din localitatea Aghireşu sunt în etapa de finalizare a înfiinţării organizaţiei  nonguvernamentale “Sprijin oricărui suflet”, demers iniţiat la sugestia şi cu sprijinul compartimentului de resort din cadrul Consiliului Judeţean Cluj. Dat fiind răspunsul pozitiv şi succesul de care această sesiune de formare s-a bucurat în rândul etnicilor romi, Consiliul Judeţean Cluj va continua aceste demersuri, atât în ceea ce priveşte sprijinirea înfiinţării de organizaţii neguvernamentale sau grupuri de iniţiativă ale romilor cât şi în ceea ce priveşte instruirea liderilor comunităţii rome. Întrucât la sesiunea de formare de la Aghireşu au participat persoane reprezentative pentru comunitatea romă (mediatorul şcolar, foşti sau actuali consilieri locali) se poate aprecia că există premisele necesare pentru ca efectul acestei iniţiative să fie multiplicat iar cunoştinţele teoretice să fie puse în practică pe o scară cât mai largă.

  Biroul de presă  

 

 

  16.11.2009