Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 19 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Comunicate > Centru de Excelenta pentru Studii Clinice in Bolile Celebro-Spinale

Centru de Excelenta pentru Studii Clinice in Bolile Celebro-Spinale

                                                                                     

                                                   CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

  Informare de presă

  Ref: Centru de Excelenţă pentru Studii Clinice în Bolile Cerebro-Spinale

          Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, va propune plenului Consiliului Judeţean aprobarea proiectului „Centrul de Excelenţă pentru Studii Clinice în Bolile Cerebro-Spinale”, proiect iniţiat de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca.
          Locaţia propusă pentru crearea „Centrului de Excelenţă pentru Studii Clinice în Bolile Cerebro-Spinale” este un teren în suprafaţă de 1574 mp, proprietate publică a Judeţului Cluj, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Cluj. Terenul a făcut obiectul unor hotărâri de consiliu judeţean de concesionare în vederea realizării unui centru de imagistică. Procedura de concesiune a fost anulată prin hotărâre judecătoreasca şi s-a dispus organizarea unei noi licitaţii cu acelasi obiect. Firmele SC Scandia Imagistica Cluj SRL şi SC Medinst Diagnostic Romano-German SRL au depus la Consiliul Judeţean Cluj adrese prin care renunţă la orice pretenţii legate de punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti.
          “Ne vom implica în acest important proiect, deoarece prin realizarea Centrului se realizează un pol de excelenţă unic, prin care se va permite asigurarea unei baze de asistenţă medicală, cercetare ştiinţifică şi didactică de vârf în domeniul neuro-ştiinţelor, printr-o abordare multidisciplinară”, consideră preşedintele CJ, d-nul Alin Tişe.
          Proiectul va fi depus pentru finanţare prin Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare; Domeniul major de intervenţie 2.2 – Investiţii în infrastructură de CDI; Operaţiunea 2.2.1- Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare);
          Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) este unul dintre cele şapte programe operaţionale sectoriale (POS-uri) - instrumente pentru realizarea priorităţilor trasate prin Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR) şi prin Planul Naţional de Dezvoltare (PND) 2007 – 2013. Aceste documente strategice la nivel naţional urmăresc consolidarea şi aplicarea în Romania a politicilor de coeziune socială şi economică şi a celor de dezvoltare regională cu adaptarea corespunzătoare a acestora la politicile europene şi la strategia Lisabona, orientată cu precădere spre creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.
          POS CCE răspunde, pe de o parte, primei priorităţi a PND 2007 – 2013: „Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere” şi, pe de alta parte, priorităţii a doua a CNSR, respectiv „Creşterea competitivităţii economice pe termen lung”, contribuind în acelaşi timp la implementarea tuturor celorlalte priorităţi ale CNSR.
          Operaţiunea 2.2.1 sprijină dezvoltarea infrastructurii de CD a instituţiilor de învăţământ superior şi institutelor de CD de drept public prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente, crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre/institute de cercetare) şi sprijinirea construirii infrastructurilor de cercetare pan-europene în România. Una din cele cinci arii tematice prioritare este sănătatea.
          Solicitanţii eligibili sunt instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate, sau structuri ale acestora, inclusiv spitale clinice şi universitare (conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii), cu activitate de cercetare în statut sau în regulamentul de organizare si funcţionare.
          Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare este 22 octombrie 2009, ora 17.00. Proiectul va fi finanţat în proporţie de 100% din fonduri structurale, fără cofinanţare locală.


 Biroul de presă
 15.10.2009