Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 23 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Intalnire delegatie franceza

Intalnire delegatie franceza

                                          

                             CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 Informare de presă

 Ref: Întâlnire delegaţie franceză 

        Consiliul Judeţean Cluj a primit astăzi, 07.10.2009, vizita unei delegaţii oficiale franceze a Consiliului General al Departamentului Allier, departament cu care Judeţul Cluj a încheiat un protocol de înfrăţire în anul 2002. Delegaţia franceză a fost condusă de către doamna Anne Roussat, şefa serviciului de strategii teritoriale şi cooperare internaţională a Consiliului General Allier. Consiliul Judeţean Cluj a fost reprezentat la această întâlnire de către d-ra vicepreşedinte Fekete Emoke precum şi de reprezentanţi ai Direcţiei de Urbanism, ai Serviciului Dezvoltare Locală şi Regioanală, Turism şi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, serviciu public de interes judeţean care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean. 
          Membrii delegaţiei franceze şi-au exprimat interesul faţă de programele Consiliului Judeţean, în acest sens fiindu-le prezentate principalele proiecte derulate, în curs de derulare sau propuse spre realizare de către Consiliul Judeţean Cluj. Astfel, partea franceză s-a arătat interesată de proiectul privind realizarea Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor şi de proiectele derulate de către Consiliul Judeţean în domeniul asistenţei sociale, în special de integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi şi centrele pentru tinerii cu handicap. 
        Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, domnişoara Fekete Emoke şi-a exprimat susţinerea pentru continuarea şi aprofundarea parteneriatului dintre Judeţul Cluj şi Departamentul Allier precum şi pentru identificarea unor noi proiecte comune, având în vedere experienţa şi bunele practici care ne pot fi transimse de către partea franceză. 
        Reamintim în acest context faptul că până în momentul de faţă între judeţul Cluj şi judeţul Allier, în baza protocolului de colaborare, au fost derulate o serie de proiecte dintre care putem aminti: schimburi de experienţă între Biblioteca Judeţeană Octavian Goga şi Biblioteca Departamentală din Allier, achiziţionarea cu sprijinul partenerilor francezi a unui bibliobus cu rolul de bibliotecă mobilă cu scopul de a facilita accesul la cultură şi cunoaştere al persoanelor din mediul rural, proiecte de cooperare în domeniul asistenţei sociale şi protecţia drepturilor copilului (stagii de pregătire/formare profesională a asistenţilor sociali şi maternali), proiecte de colaborare în domeniul agroturismului şi stagii de formare a personalului din pensiunile agroturistice  din judeţ.

        

 Biroul de Presă
 07.10.2009