Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 24 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Comunicate > Proiectul bugetului propriu al CJC pentru anul 2009

Proiectul bugetului propriu al CJC pentru anul 2009

                                                                               

                                                                          
                            CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă

Ref: Bugetul Propriu al Consiliului Judeţean Cluj pentru anul 2009
           
                  
              În conformitate cu prevederile articolului 38,  alin. (3), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul bugetului propriu al Consiliului Judeţean Cluj pentru anul 2009 a fost adus la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul de la parterul Palatului Administrativ din dreptul camerei nr. 1 şi prin publicarea pe site-ul propriu al instituţiei la adresa
www.cjcluj.ro. Proiectul bugetului propriu al Consiliului Judeţean Cluj pentru anul 2009 urmează a fi analizat în comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean şi, ulterior,  supus aprobării în proxima şedinţă a Consiliului Judeţean Cluj. 

Biroul de Presă                                               
03.03.2009