Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 24 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Controlul în domeniul transportului judeţean de persoane

Controlul în domeniul transportului judeţean de persoaneCONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

COMUNICAT DE PRESĂ

       Domnul Alin Tişe, Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, a emis Dispoziţia cu numărul 299/2008 privind aprobarea persoanelor împuternicite să desfăşoare activitatea de control în domeniul  serviciilor de transport public judeţean de persoane şi a formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul transportului public judeţean de persoane. Potrivit acestei dispoziţii, patru funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean provenind din cadrul Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport  şi al Serviciului Relaţii Publice şi Dezvoltare Locală au fost numiţi în calitate de împuterniciţi  ai preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj cu atribuţii de control privind respectarea dispoziţiilor privitoare la prestarea serviciului de transport public judeţean de persoane. Aceşti funcţionari publici vor constata contravenţiile şi vor aplica sancţiunile prevăzute de Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 şi de Hotărârea.Consiliului Judeţean.Cluj. nr. 102/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane în Judeţul Cluj şi a Caietului de sarcini al Serviciului de transport public judeţean de persoane.
        Reamintim faptul că autoritatea judeţeană a fost înfiinţată în baza  Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local şi are drept scop să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea  serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate desfăşurat între localităţile judeţului. Obligativitatea înfiinţării autorităţii judeţene a fost statuată şi prin Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 aprobate prin Ordinul nr.353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative .
        Potrivit articolului 45, alin.(8) din Legea nr.92/2007, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către preşedinţii consiliilor judeţene şi de către persoanele împuternicite de aceştia.
        Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2008-2011 funcţionează începând cu data de 1 iulie a.c. De la  această dată urmărirea modului de desfăşurare a transportului prin curse regulate în trafic judeţean revine consiliului judeţean.         


Biroul de Presă
7 iulie 2008