Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 27 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Campanie vaccinare Hepatita A

Campanie vaccinare Hepatita A

 

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

 

 

Comunicat de presă  

Ref: Campanie de conştientizare şi vaccinare împotriva Hepatitei A în comunitatea de romi Pata Rât 

           Consiliul Judeţean Cluj în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Cluj organizează în perioada 08 – 13 iulie 2010 o campanie de conştientizare a membrilor comunităţii de romi Pata Rât cu privire la importanţa vaccinării împotriva Hepatitei A. Scopul acestei iniţiative este de a proteja cetăţenii care locuiesc în comunitatea Pata Rât de această boală în contextul în care aceste persoane trăiesc în condiţii de aglomerare şi igienă deficitară, medii care favorizează apariţia acestei boli. În vederea derulării în cât mai bune condiţii a acestei campanii şi pentru a asigura o rată de participare cât mai ridicată în rândul membrilor comunităţii, Consiliul Judeţean a decis să implice în această acţiune şi Fundaţia Ajutorul Familiei, medicul care deserveşte punctul sanitar Pata Rât, mediatorul şcolar din cadrul Şcolii Traian Dîrjan Cluj-Napoca, mediatorul sanitar şi liderii informali ai comunităţii de romi din Pata Rât.

 

Campania de conştientizare cuprinde acţiuni de informare cu privire la pericolul acestei boli şi la consecinţele ei nefaste, la riscul extrem de mare de contractare a acesteia şi la acţiuni de conştientizare şi convingere cu privire la necesitatea efectuării vaccinului. În final, campania presupune întocmirea unei situaţii nominale cuprinzând toate persoanele care şi-au exprimat acordul de a fi vaccinate gratuit împotriva Hepatitei A.

 

 

Vaccinarea persoanelor se va realiza la punctul sanitar din Pata Rât construit şi dotat în anul 2005 de către Consiliul Judeţean Cluj, în urma implementării proiectului „Vreau să fiu sănătos”, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Phare 2002 – Sprijin pentru strategia naţională de îmbunătăţire a situaţiei romilor în domeniul „SĂNĂTATE”. Acţiunea de vaccinare va fi realizată în data de 13.07.2010 de către medicul care deserveşte în mod curent punctul sanitar de la Pata Rât.

 

 

Prin intermediul acestei acţiuni se urmăreşte atât protejarea persoanelor care locuiesc în comunitatea de romi Pata Rât din judeţul Cluj împotriva apariţiei Hepatitei A cât şi  educarea şi conştientizarea acestora cu privire la importanţa menţinerii unui mediu igienic adecvat pentru un mod de viaţă sănătos.

 

 

Precizăm faptul că această campanie a fost precedată de alte asemenea activităţi, derulate de Consiliul Judeţean Cluj în parteneriat cu Direcţia de Sănătate Publică, dintre care amintim: deplasarea staţiei mobile în comunitate şi efectuarea de radiografii pulmonare gratuite în vederea depistării tuberculozei, concomitent cu activităţi de consiliere şi profilaxie a acestei boli; derularea unor campanii de planificare familială, educarea cu privire la modalităţile de transmitere şi manifestare a bolilor cu transmitere sexuală şi distribuirea de mijloace contraceptive; activităţi de informare cu privire la importanţa şi necesitatea respectării unor condiţii minime de igienă şi distribuirea de produse igienico-sanitare gratuite; consilierea persoanelor rome cu privire la beneficiile calităţii de asigurat medical etc.

 

 

Menţionăm faptul că, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, activează un expert pe probleme de romi, printre atribuţiile sale numărându-se şi cele legate de îndeplinirea activităţilor specifice în domeniul protecţiei drepturilor minorităţii rome, contribuind în acest fel la implementarea Strategiei Guvernului privind îmbunătăţirea situaţiei romilor în judeţul Cluj.  

 

Biroul de presă
08.07.2010