Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Vineri, 19 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Licitatie Monitorul Oficial al judetului Cluj

Licitatie Monitorul Oficial al judetului Cluj

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

 Informare de presă

Ref: Licitatie Monitorul Oficial al judeţului Cluj

            Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de autoritate contractantă, a semnat contractul de servicii „Tipărirea Monitorului Oficial al judeţului Cluj” cu firma SC Roxer Grup S.A. Cluj-Napoca, în urma desfăşurării procedurii de licitaţie deschisă cu etapa finală - licitaţie electronică, având drept criteriu de atribuire Preţul cel mai scăzut”.

             La această licitaţie au depus oferte un număr de 5 operatori economici:

 ·        SC TREIRA S.R.L. Oradea

 ·        SC ELERON COM S.R.L. Oradea

 ·        SC FLAROM ADVERTISING S.R.L. Iaşi

 ·        SC QUAL DESIGN S.R.L. Alba-Iulia

 ·        SC ROXER GRUP S.A. Cluj-Napoca

        Ca urmare a analizării ofertelor şi a completărilor solicitate operatorilor economici, doar ofertele depuse de către 4 operatori economici - SC TREIRA S.R.L., SC FLAROM ADVERTISING S.R.L., SC QUAL DESING S.R.L. şi SC ROXER GRUP SA au fost considerate admisibile şi conforme, drept pentru care s-au considerat întrunite condiţiile de demarare a procedurii de licitaţie electronică, adică înscrierea participanţilor admisibili la procedura cu etapa finală de licitaţie electronică.

         Astfel, în urma finalizării licitaţiei electronice, ofertantul câştigător pentru Contractul de servicii „Tipărirea Monitorului Oficial al judeţului Cluj”, a fost desemnată societatea comercială ROXER GRUP S.A Cluj-Napoca, a cărei ofertă a fost de 0,017 lei/pagină, fără TVA. Valoarea contractului a fost de 12.240 lei la care se adaugă TVA 2.325,6 lei. Durata acestui contract este de 12 luni, începând de la data semnării lui.

        Contractul de servicii „Tipărirea Monitorului Oficial al judeţului Cluj” presupune realizarea de către firma câştigătoare a tipăririi sub formă de broşură, a actelor administrative emise sau adoptate de către Consiliul Judeţean Cluj, consiliile locale ale municipiilor Turda, Câmpia Turzii, Dej şi ale oraşului Huedin, ale unor consilii locale comunale, ordine ale prefectului judeţului, dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean sau ale primarilor din judeţ precum şi informaţii de interes public. În total, se vor edita un număr de 12 volume a 150 de exemplare, cuprinzând până la 400 de pagini.

          Reamintim în acest context faptul că, potrivit legislaţiei în vigoare, consiliile judeţene au obligaţia editării Monitoarelor Oficiale ale judeţelor, astfel încât actele normative adoptate de autorităţile administraţiei publice locale să poată fi cunoscute de către toate persoanele fizice şi juridice din judeţ.

Biroul de presă

05.07.2010