Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Eliberare certificate de urbansim

Eliberare certificate de urbansim

                                                                              

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

Informare de presă

Ref: Eliberare certificate de urbansim

       Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a eliberat o serie de Certificate de Urbanism pentru lucrări de infrastructură rutieră,  reactualizarea PUG-ului pentru comuna Cămăraşu precum şi pentru modernizarea unei linii electrice aeriene.

          Astfel, au fost eliberate două certificate de urbanism pentru modernizarea drumului de exploataţie agricolă care face legătura între localităţile Panticeu şi Cubleşu Someşan precum şi pentru modernizarea drumului de exploataţie agricolă din comuna Palatca, drumuri care se racordează la drumul judeţean DJ 161. Conform PUG zonele dispun de energie electrică şi telefonie, lucrările de organizare de şantier şi de execuţie neafectând terenurile agricole adiacente.       

           De asemenea, s-a eliberat şi un certificat de urbanism care propune reactualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Cămăraşu. Lucrarea se va întocmi în conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001, cu completările şi modificările ulterioare şi Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al Planului Urbanistic General, indicativ GPO 38/1999, aprobat prin Ordinul MLPAT, nr. 13N /1999. Documentaţia va studia stabilirea intravilanului şi zonificarea funcţională a terenului cu stabilirea prescripţiilor specifice prin reactualizarea Regulamentului Local de Urbanism.      

          Tot pentru comuna Cămăraşu a fost eliberat şi certificatul de urbanism necesar în scopul modernizării liniei electrice aeriene, 0,4 kV, Sâmboleni-Făgădauă. Astfel, proiectul îşi propune modernizarea reţelei de energie electrică existente prin lucrări de înlocuire a unor stâlpi de lemn existenţi, schimbarea conductoarelor, schimbarea corpurilor de iluminat existente pe stâlpi, realizarea de prize de pământ, în vederea prelungirii duratei de viaţă a reţelei electrice.   

 Biroul de presă

 08.04.2010