Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 23 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Comunicate > CJ Cluj a obtinut anularea unei corectii financiare pe un proiect european

CJ Cluj a obtinut anularea unei corectii financiare pe un proiect european

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ  

 

Informare de presă

Ref. Consiliul Judeţean Cluj a obţinut în instanţă anularea unei corecţii financiare aplicate pe un proiect european  

 

Consiliul Judeţean Cluj a obţinut în instanţă anularea notei de stabilire a unei corecţii financiare vizând proiectul “Elaborarea strategiei de dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020”, proiect implementat de forul administrativ judeţean în perioada noiembrie 2010 - august 2012.

            Astfel, atât Curtea de Apel Cluj cât şi, ulterior, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, prin Decizia nr. 2672 din 24 iunie 2014, au hotărât faptul că aplicarea corecției financiare de 5% din valoarea contractului de servicii de consultanță și instruire pentru elaborarea strategiei, impusă de Ministerul Administrației și Internelor, este una ilegală, motiv pentru care ambele instanţe de judecată au dat câştig de cauză Consiliului Judeţean Cluj.

În concret, în perioada de implementare a proiectului, Ministerul Administrației și Internelor, la acel moment Autoritate de Management, a verificat una dintre documentațiile de atribuire ale proiectului şi a decis aplicarea, prin Nota nr. 2235507/DGDGA/10.08.2012, o corecție financiară în sumă de 15.800,00 lei. Ministerul a considerat restrictivă solicitarea Consiliului Județean Cluj, existentă în caietul de sarcini, de a exista un manager de proiect propus în echipa de coordonare a contractului de servicii cu 5 ani experiență în managementul proiectelor finanțate din fonduri structurale nerambursabile, deşi Consiliul Județean a argumentat necesitatea experienței, ținând cont de complexitatea activităților prevăzute în contractul de servicii.

            Ne bucurăm că, după aproape doi ani de procese, instanța a dispus anularea notei de stabilire a corecției financiare pe acest proiect finanţat din fonduri europene. Implicit, acest fapt implică returnarea de către Autoritatea de Management, către bugetul Consiliului Județean Cluj, a sumei ce a făcut obiectul respectivei corecții financiare. Dincolo însă de această sumă de bani, ceea ce considerăm că trebuie avut în vedere e faptul că, din nou, instanţele de judecată au confirmat caracterul corect şi legal al măsurilor luate de Consiliul Judeţean în procesul de implementare a proiectelor europene”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj cu atribuţii delegate de preşedinte, Vakar Istvan.

Reamintim faptul că proiectul privind Elaborarea strategiei de dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020” a fost finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, valoarea totală a acestuia fiind de 682.851,24 lei. Acesta a avut drept obiectiv  realizarea strategiei județului pentru următorii șapte ani, parcurgând toate etapele impuse de complexitatea unui astfel de document precum colectarea informațiilor de bază, formarea profesională a funcționarilor publici care au participat la elaborare, anchetă sociologică în rândul populației, consultări publice ale documentului și, în final, aprobarea lui prin hotărâre de Consiliu Județean.  

 

Biroul de presă

30.07.2014