Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 17 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > CJCluj a avizat noul P.U.G. al Municipiului Cluj-Napoca

CJCluj a avizat noul P.U.G. al Municipiului Cluj-Napoca

                                                           

                                             CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Consiliul Judeţean Cluj a avizat noul P.U.G. al Municipiului Cluj-Napoca

    Consiliul Judeţean Cluj a transmis Primăriei municipiului Cluj-Napoca, miercuri, 3 decembrie 2014, avizul favorabil pentru documentaţia de urbanism “Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”. Emiterea avizului a survenit consultărilor şi dezbaterilor care au avut loc în cadrul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Cluj în şedinţele din datele de 14 august 2012, 30 septembrie 2013 şi, respectiv, 2 decembrie 2014.
    „Este un moment extrem de important pentru municipiul nostru reşedinţă de judeţ întrucât, prin adoptarea acestui nou Plan Urbanistic General, se instituie o serie de reguli care vor contribui direct la o mult mai raţională dezvoltare a oraşului, în deplină conformitate cu reglementările în vigoare, cu principiile de bază ale dezvoltării urbane şi cu necesităţile anului 2014 şi a celor care vor urma” a precizat vicepreşedintele Consiliului Judeţean cu atribuţii delegate de preşedinte, domnul Vakar Istvan.
    Totodată, în urma analizării documentaţiei şi a dezbaterilor purtate pe această temă,  Consiliul Judeţean a formulat o serie de propuneri şi recomandări referitoare, în principal, la: Necesitatea constituirii unei colectiv de implementare a planului urbanistic general, care să asigure transpunerea în fapt a obiectivelor de utilitate publică prevăzute în documentaÈ›ie, corelat cu planul de investiţii multianual şi bugetul municipiului; Stabilirea unui program de detaliere a prevederilor documentaţiilor de urbanism prin regulamente ilustrate, ghiduri de bune practici, seturi de politici publice care să asigure sprijinirea realizării obiectivelor strategice transpuse/stabilite prin planul urbanistic general; Implicarea activă a Primăriei Cluj-Napoca în elaborarea planurilor urbanistice zonale care implică procedura de urbanizare coroborat cu stabilirea unor zone prioritare care, datorită interesului  public sporit (zone care necesită dotări publice majore, amplasamente vitale pentru dezvoltarea armonioasă a teritoriului, ş.a.), impun demararea de planuri urbanistice de către autoritatea publică; Implementarea unui sistem de management urban al municipiului, inclusiv printr-un sistem GIS care să permită gestionarea unei bănci de date urbane cu transpunerea spaţială a certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire emise şi a documentaţiilor de urbanism (PUZ, PUD) aprobate.
    Totodată, în vederea asigurării transpunerii prevederilor planului de mobilitate urbană pentru polul de creştere al municipiului Cluj-Napoca şi, de asemenea, în vederea asigurării necesarului de teren pentru realizarea posibilelor investiţii transpuse prin acesta, s-a subliniat necesitatea stabilirii unor zone cu interdicţie temporară de construire, până la aprobarea planului de mobilitate, respectiv zona definită de limita vestică a intravilanului, culoarul de protecţie (UTR - VPr) la Sud, Drumul Sfântul Ioan, strada Bucium, Bulevardul 1 Decembrie 1918, strada Paul Ioan, strada Donath. De asemenea, s-a apreciat că se impune stabilirea unui program de materializare a sistemului de spaţii verzi publice coroborat cu asigurarea dotărilor urbane, în special pentru zonele aflate în proces de dezvoltare.
    „Aşa după cum am promis, am acţionat cu maximă operativitate şi am reuşit ca, în doar şapte zile lucrătoare, să analizăm şi să avizăm favorabil o documentaţie extrem de complexă şi al cărei impact pentru dezvoltarea ulterioară a municipiului Cluj-Napoca, pe termen mediu şi lung, va fi extrem de important. Le mulţumesc cu acest prilej aparatului de specialitate al forului judeţean, arhitectului şef, membrilor comisiei tehnice de urbanism şi tuturor celor care au participat la analizarea, dezbaterea şi aprobarea cu celeritate a planului urbanistic general” a precizat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Ioan Oleleu.
     În ceea ce priveşte etapele ce vor trebui parcurse în viitor, în termen de maxim 60 de zile de la aprobarea planului urbanistic general va fi semnat un acord de parteneriat între consiliul judeţean şi consiliile locale din zona metropolitană, scopul acestuia fiind acela al realizării strategiei şi a planului de amenajare a teritoriului metropolitan. Acesta se va corela cu propunerile enunţate prin planul de mobilitate urbană metropolitan - pol de creştere municipiul Cluj-Napoca, document aflat în curs de elaborare.

Biroul de presă
3 decembrie 2014