Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Marti, 22 Mai 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Cultura > BIBLIOTECA JUDETEANA "OCTAVIAN GOGA"

BIBLIOTECA JUDETEANA "OCTAVIAN GOGA"

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” îşi are rădăcinile la începutul secolului al XX-lea. Odată cu înfiinţarea Bibliotecii Populare din cadrul Universităţii „Regele Ferdinand I” (1921), comunitatea clujeană a beneficiat de serviciul lecturii publice asociat cu cel al lecturii specializate oferit de o bibliotecă universitară. De la începuturi şi până azi, biblioteca a funcţionat în diferite localuri şi sub diferite denumiri. Astăzi, prin contribuţia exclusivă a Consiliului Judeţean Cluj, biblioteca are un sediu propriu, modern, care oferă celor peste 700.000 de cetăţeni ai judeţului facilităţile secolului XXI.

                           
Prezentarea bibliotecii
         Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” este una dintre cele mai mari şi mai importante biblioteci publice din România, datorită colecţiilor sale enciclopedice şi valoroase, a publicului de adresabilitate (populaţia judeţului Cluj), precum şi datorită activităţilor pe care le desfăşoară. Deţine în colecţia sa peste 760.000 de documente: cărţi, periodice, documente audiovizuale, colecţii electronice, precum şi un important fond de colecţii speciale.
          Activitatea cu publicul se desfăşoară la sediul central prin secţiile de împrumut pentru adulţi şi copii, Ludotecă, Centrul de Informare Comunitară, Centrul de Informare şi Resurse American Corner Cluj-Napoca, Sala de referinţe, prin cele trei săli de lectură pentru adulţi şi o sală de lectură pentru copii. În anul 2009 au fost dezvoltate toate secţiile de la sediul central prin dezvoltarea bibliotecii ca centru public de informare:
     - Secţia de împrumut pentru adulţi care oferă publicul acces liber la raft pentru toate titlurile colecţiilor sale, prin cele trei săli organizate pe domenii: sala de literatură universală „Victor Hugo”, sala de literatură română „Ion Agârbiceanu” şi sala de carte de ştiinţă „David Prodan”.
     - La Secţia pentru copii s-a deschis sala de cursuri şi activităţi de grup, fapt ce a permis creşterea numărului de participanţi la proiectele educative şi informative.
     - Sala de referinţe, deschisă de curând la parterul clădirii oferă publicului acces la peste 1.500 de volume carte de referinţe, peste 150 de titluri de ziare şi reviste româneşti şi străine, precum şi facilităţi de acces la legislaţia României şi la resursele de pe internet.
     - Sălile de informare şi lectură oferă facilităţi de studiu şi informare atât pentru populaţia stabilă, cât şi pentru populaţia temporar rezidentă în municipiul Cluj-Napoca (studenţi, masteranzi, doctoranzi etc.). Fondul de carte a fost organizat pe trei săli: sala de literatură, sala de ştiinţe şi tehnică şi sala de ştiinţe umaniste.
     - Secţia de artă, organizată în premieră într-o bibliotecă publică românească, după modelul occidental, propune utilizatorilor o colecţie variată de albume de artă, cărţi de referinţă ale domeniului, muzică pe diferite suporturi, filme artistice şi documentare, toate organizate la raft liber. 

Biblioteca are două filiale în municipiul Cluj-Napoca - Filiala „Traian Brad”, în cartierul Mănăştur şi Filiala Zorilor, în cartierul cu acelaşi nume, un punct extern de servicii, BIBLIOSAN, la Spitalul Clinic de Recuperare şi, prin Serviciul de bibliotecă mobilă,  intenţionează să îşi extindă activitatea şi în alte cartiere.
 
  
        

           Prin intermediul paginii sale web, biblioteca oferă servicii on-line: acces la cataloagele electronice proprii, serviciul de referinţe Întreabă bibliotecarul, prelungire sau rezervare de documente, propuneri de achiziţii, radio on-line (BibliotecaRadio: http://www.bibliotecaradio.ro/), blog pentru copii (Blogul copiilor: http://www.bjc.ro/serendipity/). Tot prin pagina web a bibliotecii se oferă acces on-line la  bazele de date create în bibliotecă: „InfoUTIL – Informaţii utile pentru clujeni: resurse web” (http://www.bjc.ro/infoutil/),  „Uniunea Europeană şi integrarea europeană a României: resurse web” (http://www.bjc.ro/resurse/html/), „Memorie şi cunoaştere locală" (http://www.bjc.ro:8280/wiki/index.php/Pagina_principal%C4%83). Pentru toate aceste servicii web, biblioteca a primit în anul 2009 premiul pentru cel mai bun site de bibliotecă acordat la nivel naţional de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR).

            Biblioteca dezvoltă anual numeroase programe (în 2009 au fost 19 programe), parteneriate (în 2009 am avut 63 de instituţii partenere) şi proiecte culturale (în 2009 s-au derulat 72 de proiecte culturale) care consolidează rolul ei de instituţie culturală de largă adresabilitate

  

  

          Obiectivele prioritare privind dezvoltarea Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” şi a resursei umane de care dispune sunt: creşterea calităţii serviciilor bibliotecii prin organizarea şi extinderea spaţiilor pentru public la sediul central, la filialele de cartier şi prin biblioteca mobilă; organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru informaţional, cultural şi educaţional; dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor de prelucrare informatizată a documentelor şi a serviciilor de referinţă; modernizarea serviciilor de bibliotecă prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului; promovarea serviciilor, produselor de informare şi a imaginii bibliotecii, realizarea de studii privind satisfacţia utilizatorilor în raport cu serviciile de bibliotecă oferite şi identificarea nevoilor utilizatorilor existenţi şi a utilizatorilor potenţiali.

Realizări deosebite

          - Extinderea programului pentru public atât la sediul central cât şi la filiale
         - Creşterea gradului de acces la colecţiile bibliotecii prin amenajarea şi deschiderea secţiilor în spaţiile noi de la sediul central
         - Realizarea de noi programe şi proiecte pentru public (Baza de date on-line: Memorie şi cunoaştere locală, programul săptămânal Ora poveştilor, proiectul Biblioteca Radio, proiectul Serviciul de bibliotecă mobilă în judeţul Cluj etc.)
          - Încurajarea voluntariatului pentru derularea unor activităţi cu publicul
          - Creşterea numărului de parteneriate şi colaborări cu instituţii şi organizaţii
          - Modernizarea spaţiilor de la filiale
         - Obţinerea de resurse extrabugetare prin accesarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă (proiectul de cercetare ENTITLE, care a permis validarea unor metode inovatoare de evaluare a activităţilor educative derulate în biblioteci; proiectul Europeana Local ce va creşte gradul de vizibilitate a colecţiilor digitale ale  bibliotecii la nivel internaţional prin integrarea acestora în Biblioteca Digitală Europeană)
         - Implicarea bibliotecilor municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Cluj în Programul Biblionet, program ce le va ajuta să asigure servicii noi şi moderne, bazate de tehnologia de ultimă generaţie, în comunităţile locale pe care le deservesc

          Din anul 2006 biblioteca este certificată pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001:2000, fiind prima institutie publica din Romania cu activitate in domeniul cultural care a primit acest certificat, astfel fiind recunoscută ca instituţie care oferă servicii de calitate comunităţii clujene şi satisface în mod corespunzător nevoile de formare, informare şi loisir ale acesteia.