Ș   

Compartiment Autoritatea Judeteana de Transport

Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport

     Autoritatea Judeţeană de Transport Cluj este un serviciu public de interes judeţean, fără personalitate juridică, care funcţionează în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj.
     A fost înfiinţată în baza Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, fiind autorizată de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice  prin autorizaţia  nr. 0068/07.03.2008.
     Autoritatea Judeţeană de Transport Cluj asigură, organizează, reglementează, coordonează şi controlează prestarea serviciului de transport public local de persoane prin servicii regulate, desfăşurat între localităţile judeţului.