Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 21 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Programe, Rapoarte şi Strategii - ATOP

Programe, Rapoarte şi Strategii - ATOP

RAPORT DE ACTIVITATE AL AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA CLUJ-2017

RAPORT DE ACTIVITATE AL AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PIUBLICA CLUJ-2016

RAPORT DE ACTIVITATE AL AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA CLUJ-2015

RAPORT DE ACTIVITATE AL AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA CLUJ - 2014


Anual, în cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populaţiei şi a celor rezultate din  analiza situaţiei operative la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, se întocmeşte un plan strategic pentru anul următor, cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali.

Planul va fi analizat în consiliul de conducere al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, respectiv al inspectoratului de poliţie judeţean, prezentându-se autorităţii un raport asupra resurselor materiale şi umane necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite, precum şi cu privire la modalităţile practice preconizate pentru realizarea indicatorilor de performanţă minimali.   

Cu aceste amendamente planul va fi supus aprobării plenului autorităţii teritoriale de ordine publică şi va fi prezentat în prima şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului judeţean, un extras al acestuia fiind dat publicităţii.   

Planul strategic anual va avea următoarele capitole:   

a) obiectivele naţionale prioritare, identificate în programul de guvernare şi în planul de activităţi al Ministerului de Interne şi al Poliţiei Române;  

b) obiectivele şi priorităţile de interes local;   

c) indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc;   

d) bugetul şi dotarea poliţiei, cu specificarea alocaţiilor bugetare şi a nevoilor de suplimentare a acestora din surse extrabugetare.   

HG Nr. 787 din 25 iulie 2002 

Plan strategic 2018

Plan strategic 2017

Plan Strategic 2016

Plan strategic 2015

Plan strategic 2014

Autoritatea elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care se dă publicităţii.(Legea nr. 218/2002)

Raport asupra eficientei activitatii unitatilor de politie pe anul 2016

Raport asupra eficientei activitatii unitatilor de politie pe anul 2015

Raport asupra eficientei activitatii unitatilor de politie pe anul 2014

De asemenea, ATOP prezintă trimestrial informări în şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliului judeţean, după caz, asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii.

Informare asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice a comunitatii pe cele 12 luni ale anului 2017

Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe primele 9 luni ale anului 2017

Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe primele 6 luni ale anului 2017

Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe primele 3 luni ale anului 2017

Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe cele 12 luni ale anului 2016

Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe primele 9 luni ale anului 2016

Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe primele 6 luni ale anului 2016

Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe primele 3 luni ale anului 2016

Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe anul 2015

Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe primele 9 luni ale anului 2015

Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe primele 6 luni ale anului 2015

Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe primele 3 luni ale anului 2015

Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe anul  2014