Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Asociere in participatiune la Turn

Asociere in participatiune la Turn

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

Informare de presă 

Ref: Asociere în participaţiune pentru edificarea turnului multifuncţional la Cluj Arena 

 În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj care va avea loc în data de 14 iulie 2010, consilierii judeţeni vor analiza posibilitatea schimbării formei juridice a contractului de lucrări vizând realizarea obiectivului de investiţie – „Clădire turn multifuncţională la Complexul Sportiv Ion Moina din Cluj Napoca, Aleea Parcului f.n.” 

Astfel, având în vedere interesul scăzut pe care l-a suscitat soluţia concesiunii de lucrări publice pentru construcţia blocului turn din proximitatea stadionului, deliberativul clujean are în vedere schimbarea acesteia şi iniţierea astfel a procedurii de atribuire a Contractului de asociere în participaţiune între judeţul Cluj şi un investitor selectat prin licitaţie publică deschisă. Pentru realizarea acestui demers, Consiliul Judeţean trebuie însă să aprobe trecerea imobilului-teren pe care se va edifica construcţia turnului, din domeniul public al judeţului în cel privat. 

Soluţia asocierii în participaţiune se prezintă ca o alternativă viabilă în vederea realizării obiectivului de investiţii amintit mai sus. Asocierea în participaţiune este, alături de concesiune, o formă a parteneriatului public-privat, acordând drepturi şi creând obligaţii similare: dreptul de a folosi terenul într-un scop determinat şi obligaţia de a plăti periodic un procent din profitul investiţiei sau o anumită sumă fixă de bani. Pe perioada existenţei asocierii, se „pierd” prerogativele posesiei şi folosinţei asupra terenului însă, în contractul de asociere se va stipula expres clauza conform căreia aceste prerogative se vor redobândi, de către judeţul Cluj,  în totalitate, la încetarea asocierii. Ceea ce deosebeşte cele două soluţii, în principal, este o mai mare independenţă acordată asociatului-administrator, fiind vorba de un raport pe orizontală cu autoritatea publică şi nu unul pe verticală, precum în cazul concesiunii. 

Reamintim în acest context faptul că, în data de 16 decembrie 2009, Consiliul Judeţean Cluj a aprobat, prin HCJ nr. 247, concesionarea lucrărilor publice pentru realizarea Clădirii Turn Multifuncţională din cadrul Complexului Sportiv “Ion Moina” din Cluj-Napoca. Totodată, durata concesiunii lucrărilor a fost limitată la maxim 48 de ani, iar ca procedură de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice a fost aleasă procedura licitaţiei publice deschise. Anunţul de participare  a  fost  publicat  în  data  de   11.03.2010 în  SEAP,  având drept criterii de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, redevenţa, chiria şi durata concesiunii. Valoarea a fost estimată la suma de 143.285.000 lei fără TVA. Cu toate acestea, în pofida faptului că au fost ridicate peste 10 exemplare ale documentaţiei de atribuire, până la data limită de depunere a ofertelor, 29.04.2010, la sediul autorităţii contractante nu s-a depus nicio ofertă. 

Concesiunea de lucrări publice pe care Consiliul Judeţean a gândit-o, bazându-se şi pe studiul de fezabilitate realizat de o firmă de consultanţă s-a dovedit a fi o soluţie mai puţin viabilă în actualul context economic de la nivel global. În plus, natura juridică a contractului de concesiune a impus unele limitări care ar fi mărit gradul de risc al investiţiei. Cert e că, prin tipologia noului contract – de asociere în participaţiune, se creează premisele necesare realizării mult aşteptatei investiţii de lângă Cluj Arena, obiectiv care este foarte important din perspectiva asigurării funcţionalităţii necesare pentru arena sportivă.”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe.  

 

           Biroul de presă 

               12.07.2010