Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Aprobare proiect SMART +

Aprobare proiect SMART +

                                                                            

                          CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă

Ref: Aprobare proiect SMART +

          Consiliul Judeţean Cluj a fost informat recent de către liderul de proiect - Federaţia Aragoneză a Municipiilor, Regiunilor şi Provinciilor din Spania, în legătură cu adresa prin care Comitetul de Monitorizare al Programului INTERREG IV C anunţă aprobarea proiectului SMART+ depus în cadrul celei de-a doua cereri de proiecte.
Proiectul SMART + (Management sustenabil al tranziţiei regionale) a fost depus spre finanţare în luna ianuarie 2009, în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG IV C.
          Partenerii implicaţi în proiect sunt Federaţia Aragoneză a Municipiilor, Regiunilor şi Provinciilor din Spania în calitate de lider de proiect, Regiunea Leipzig din Germania, Regiunea Malopolska din Polonia, Regiunea Macedonia de Vest din Grecia, Consiliul Judeţean Cluj şi Asociaţia Naţională a Municipiilor din Bulgaria.
          Scopul proiectului este de a analiza, transfera şi disemina bune practici pentru promovarea antreprenoriatului şi inovării în cadrul IMM-urilor.
          Activităţile care urmează a se derula în cadrul proiectului se referă în principal la:
           - Constituirea unor structuri de coordonare a proiectului: Comitetul Interregional de Conducere (ISC), Comitetul Regional de Conducere (RSC), Secretariatul Tehnic al Proiectului (TPS);
           - Lansarea a 2 apeluri pentru depunerea de sub-proiecte;
          - Schimbul de experienţă şi bune practici între partenerii implicaţi în scopul eficientizării politicilor în domeniile inovării şi economiei cunoaşterii;
           - Promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului prin realizarea de pliante, broşuri, organizarea unor conferinţe de presă etc. 
           Bugetul total prevăzut pentru întreg proiectul "SMART+" este de 3.376.590 Euro. Bugetul total propus pentru Consiliul Judeţean Cluj este de 361.930 Euro, din care  307.640,50 Euro (85%) de la Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 54.289,50 Euro (15%) reprezintă cofinanţarea Consiliului Judeţean Cluj. Potrivit prevederilor legale naţionale referitoare la  programele de cooperare teritorială europeană instituite prin O.G. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană” se alocă de la bugetul de stat un procent de 13% din cheltuielile eligibile pentru proiectele la care lider de proiect sau partener sunt instituţii publice sau O.N.G.-uri din România.
            În vederea demarării proiectului, Consiliul Judeţean Cluj a fost invitat la un seminar dedicat liderilor de proiect, care va avea loc la Bruxelles, în data de 26 noiembrie 2009. 
          „Este extrem de îmbucurător să constatăm faptul că numărul proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă depuse de Consiliul Judeţean Cluj în calitate de iniţiator sau de partener şi aprobate de organismele finanţatoare se află într-o continuă creştere. Ne propunem să acordăm şi în viitor o atenţie deosebită acestui aspect, creşterea capacităţii de atragere a fondurilor europene constituind o prioritate absolută a actualei conduceri a Consiliului Judeţean Cluj”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.

Biroul de presă
19.11.2009