Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 24 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Aprobare finantare proiect Clujul, peisaj cultural

Aprobare finantare proiect Clujul, peisaj cultural

                                                                               

                                                          CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

Informare de presă
Ref: Aprobare finanţare proiect Clujul – peisaj cultural

       Proiectul „Clujul – peisaj cultural”, înaintat spre finanţare de către Consililiul Judeţean Cluj în cadrul Programului Regional Operaţional 2007 – 2013, axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, domeniul major de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi creearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” a fost aprobat spre finanţare. Consiliul Judeţean Cluj va implementa acest proiect în parteneriat cu Asociaţia „Patrimonium Transsylvanicum”, selectată în urma anunţului din data de 16.02.2010.
      „Este o oportunitate pentru noi de a realiza o serie de materiale care au în vedere promovarea potenţialului turistic a judeţului Cluj. Turismul reprezintă un sector de activitate care trebuie sprijinit. În acest context, al creşterii accesabilităţii obiectivelor turistice din judeţul nostru şi alte proiecte derulate de către Consiliul Judeţean se regăsesc ca şi argumente. Mă gândesc aici la modernizarea drumurilor judeţene, care se află în fază de proiect, dar şi la lucrări în derulare care vizează modernizarea infrastructurii de acces în zonele cu potenţial turistic”, consideră d-nul Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.
     Prin proiect vor fi promovate obiective care acoperă principalele etape ale istoriei medievale, moderne şi contemporane a judeţului Cluj, fiind reprezentative pentru toate comunităţile etnice şi confesionale importante de aici. Obiectivele sunt ilustrative pentru aria teritorială în care sunt situate, făcând posibilă o prezentare generală a acestora. În funcţie de reprezentativitatea, accesibilitatea şi starea de conservare a acestora s-au selectat pentru promovare următoarele obiective cultural-turistice: Domeniul de la Ciucea, Cetatea din Bologa, Castelul Bánffy din Răscruci, Castrul roman Potaissa, Biserica din localitatea Feleacu, Biserica din localitatea Vad, Biserica Reformată - Calvină din Mănăstireni, Biserica de Lemn din Nicula, Biserica Reformată Calvină din comuna Sic, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei – Colecţia de Istorie a Farmaciei.
       Pentru promovarea acestor obiective se vor edita albume, pliante, broşuri, Cd-uri multimedia, se vor realiza filme şi spoturi publicitare, un website accesibil de pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj şi se va participa la târguri şi expoziţii de profil din ţară.
       Pentru atingerea obiectivelor proiectului se vor desfăşura, în principal, următoarele activităţi:
• Editare, traducere şi tipărire materiale publicitare (albume, pliante, broşuri), inscripţionare CD-uri multimedia
• Realizare şi difuzare materiale video
• Realizarea web site şi bannere web
• Publicare articole în presă
• Concurs de fotografii
• Participarea la târguri şi expoziţii
• Promovarea proiectului prin anunţuri şi conferinţe de presă, tipărirea şi distribuirea materialelor de promovare şi diseminare a informaţiilor (pliante, roll-up-uri, agende, calendare, mape, pixuri, etc.)
      Bugetul total al proiectului este în valoare de 853.796,72 lei. Valoarea eligibilă a proiectului este de 690.285,92 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 676.480, reprezentând 98 % din valoarea eligibilă. Cofinanţarea beneficiarului este în valoare de 13.805,72 lei, adică 2% din valoarea eligibilă a proiectului. La aceste cheltuieli se adaugă cheltuielile neeligibile în valoare de 163.510,8 lei, reprezentând TVA suportate de beneficiar.

Biroul de presă
19.11.2010