Ș   

ANUNT - Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare - Servicii de Asistență Tehnică din partea Proiectantului pentru obiectivul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanța regionala - Traseu Regional Transilvani

ANUNT - Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare - Servicii  de Asistență Tehnică din partea Proiectantului pentru obiectivul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanța regionala - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 18+406) si DJ 161 (intersecția DN 16)- Gadalin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)” –

LOT 2 - DJ 161 (km 0+000 - km 16+933,100)

- caiet de sarcini

- contract servicii

- DUAE asistenta

- fișa date

- formulare