Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Anunturi > ANUNT- Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj- 23 martie 2016

ANUNT- Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj- 23 martie 2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 6622/16.03.2016
                                                                             A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la

                                                        şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj

care va avea loc miercuri, 23 martie 2016, ora 1100, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106,  având următorul

                                                                 PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 215 din 22 iulie 2011 privind aprobarea concesionării unor spaţii situate în imobilul din  Municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 40
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri organizatorice pentru desfăşurarea activităţii la Institutul Regional pentru Cercetare, Educaţie şi Transfer Tehnologic S.A.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 68/2016 privind aprobarea  Programului de lucrărilor de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a  unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 235/2011 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „CLUJ ARENA" S.A., cu modificările ulterioare
5. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 195/2010 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Pază şi Protecţie Cluj" S.R.L., ca urmare a reorganizării Direcţiei Judeţene de Pază şi Ordine Cluj, cu modificările şi completările ulterioare
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei de consum de carburant pentru autoturismele in dotarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj
7. Proiect de hotărâre Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.44 din 26.02.2016 privind nominalizarea sumei de 35.793 mii lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor, rambursarea  ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvolatre locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe anul 2015
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2016
10. Proiect de hotărâre privind nominalizarea pe unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 3.000,00 mii lei aprobată prin H.C.J.C. nr. 14/2016 la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte
11. Proiect de hotărâre privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 600,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 14/2016 la Capitolul nr. 67.02 Recreere – Alte Acţiuni de Cultură
12. Proiect de hotărâre privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 1700,00 mii lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 14/2016 la Capitolul nr. 67.02 Recreere - Activităţi sportive
13. Proiect de hotărâre privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 700,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 14/2016 la Capitolul nr. 67.02 Recreere - Fond Tineret
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 39/26.02.2016 privind aprobarea, pentru anul 2016, a nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a costului mediu lunar pentru persoanele vârstnice îngrijite în centre pentru persoane vârstnice sau alte categorii de instituţii de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii a 15 licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
16. Proiect de hotărâre privind  modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale din Judeţul Cluj la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei ”PRODUS DE CLUJ”
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 46 din 28.02.2014 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A.
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 207 din 25 iunie 2013 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea desfăşurării activităţii unităţilor sanitare publice a căror management a fost transferat către Consiliul Judeţean Cluj
21. Informare privind nivelul de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice pe anul 2015
22. Planul Strategic cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali pentru anul 2016
23. Informare privind Raportul semestrial al Consiliilor de administraţie ale regiilor autonome şi societăţilor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj
24. Diverse
                                                                          PREŞEDINTE
                                                                       MÎNZAT MARIUS