Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 18 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Comunicate > Aniversare 60 ani Grup Scolar Samus Cluj-Napoca

Aniversare 60 ani Grup Scolar Samus Cluj-Napoca

                                                                             

                                          CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

Informare de presă
Ref: Aniversare 60 ani de existenţă a Grupului Şcolar „Samus” Cluj-Napoca

     Grupul Şcolar „Samus” Cluj-Napoca, instituţie de învăţământ special care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, organizează în perioada 3-6 mai 2011 o serie de manifestări prilejuite de aniversarea a 60 de ani de la înfiinţare.
     La activităţile educative vor participa elevii şi profesorii şcolii precum şi elevi şi profesori din şcolile şi ong-urile partenere.
     Astfel, în zilele de 3 și 4 Mai 2011 vor avea loc ateliere de lucru pe diverse teme, precum: Estetica și igiena corpului omenesc, Ziua internaţională a cărţii, Îndeletniciri în arta culinară, Ştiinţa pentru toţi-o distracţie pentru fiecare, Împreună în lumea copiilor; vizionări de filme educative şi dezbateri; Expoziţii de pictură cu lucrări ale elevilor; Concursuri sportive; Programe-cultural artistice; Balul stilistului.
     Marcarea festivă a evenimentului va avea loc joi, 5 Mai 2011, la ora 11.00 printr-un Te Deum oficiat de IPS Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului şi luări de cuvânt ale reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj, Consiliului Local Cluj-Napoca, Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj și ai Facultăţii  de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Cluj-Napoca. 
     În data de 6 Mai 2011, începând cu ora 9.00 se va desfășura simpozionul aniversar cu tema ,,Bune practici în incluziunea şcolară şi socioprofesională a elevilor cu CES“, la care vor participa cadre didactice din judeţul Cluj cât şi din alte judeţe. Lucrările simpozionului se vor desfăşura pe trei secţiuni: Intervenții psihopedagogice eficiente la elevii şi tinerii cu CES – exemple de bune practici; Familie - şcoală – comunitate: triada succesului în procesul incluziunii – exemple de bune practici; Auxiliare curriculare – metode şi mijloace eficiente folosite în procesul instructiv-educativ.
     Obiectivul general al manifestărilor este să promoveze practicile, valorile, principiile incluzive, curriculumul adaptat şi resursele de toate tipurile prin intermediul profesioniştilor în educaţie, astfel încât acestea să răspundă aşteptărilor şi nevoilor reale ale tuturor elevilor din comunitate.
      Înfiinţată în 1951 cu scopul de a şcolariza elevi cu deficiențe de auz din zona Ardealului, instituţia şi-a diversificat oferta şi profilul, devenind grup şcolar. Astfel, deşi destinaţia iniţială a constituit-o şcolarizarea elevilor deficienţi de auz din zona Ardealului, în anul 1986 s-au constituit şi clase pentru deficienţi mintali, iar din anul 2006 există pe fiecare nivel câte o clasă cu elevi din învăţământul de masă în specialitatea estetică şi igiena corpului omenesc, Grupul Şcolar „Samus” Cluj-Napoca devenind astfel şcoală incluzivă – fiind singura şcoală din judeţ care pregăteşte elevi din învăţământul de stat pentru meseriile: frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi coafor stilist.
      „Prin intermediul Grupului Şcolar „SAMUS”, Consiliul Judeţean Cluj oferă fiecărui elev deficient de auz şi deficient mintal posibilitatea dobândirii de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi sociale, de viaţă şi profesionale, astfel încât aceştia să fie absorbiţi mult mai uşor şi mai repede pe piaţa muncii. Ne propunem astfel să oferim tuturor elevilor posibilitatea însuşirii unei meserii printr-un curriculum adaptat şi prin mijloace specifice de instruire şi să contribuim totodată la egalizarea şanselor elevilor deficienţi cu ale celorlalţi elevi din comunitatea locală, în scopul realizării unei bune inserţii socio-profesionale şi pentru prevenirea marginalizării sociale a acestor persoane al căror potenţial se impune a fi mai intens pus în valoare de către comunitate” a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.

Biroul de presă
02.05.2011