Ș   

Achiziţii directe

ANUNT - Achiziționarea a 2 dezumidificatoare profesionale pentru dotarea vestiarelor la tribuna 2 din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare tunel extensibil automat la standarde UEFA și FIFA pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare servicii de evaluare a imobilelor în care se desfășoară activitate medicală și activitate medicală conexă în vederea stabilirii valorii de piață

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare uscătoare de păr hoteliere pentru dotarea vestiarelor TRIBUNEI 2 din incinta stadionului CLUJ ARENA

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ - Lucrări de reparații pentru vestiarele sălilor de sport de la Tribuna I și Tribuna II ale Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- formularul F3

- antemăsurătoare lucrări de reparații vestiare

 

ANUNȚ - Servicii de suport tehnic în elaborarea documentației de atribuire aferentă contractului de proiectare și execuție a Ambulatoriului Clinic Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ - Servicii de suport tehnic în elaborarea documentației de atribuire aferentă contractelor de proiectare și execuție și de dotare a Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase

- caiet de sarcini

- formulare

- clarificare 1

 

ANUNȚ - Achiziționare materiale publicitare cu caracter de informare și prevenire a criminalității, în cadrul proiectelor: „Împreună pentru siguranța clujenilor” și „Eficientizarea intervenției polițiștilor în cazurile de violență în familie, înregistrate la nivelul Județului Cluj”

 - caiet de sarcini - ATOP 1

- caiet de sarcini - ATOP 2

- formulare

- clarificare

 

ANUNT - Achiziționarea de servicii pentru întocmirea studiului pedologic și agrochimic - Parc Industrial Tetarom V - Faza P.U.Z.

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de expertiza tehnică - Reparații la suprafața de mișcare

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea a două pompe de recirculare, a două kit-uri de etanșare mecanică pompe și a două seturi de rulmenți motoare pompe pentru Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate in cadrul proiectului pentru ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj

 - caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziționare de servicii- abonament de date GPS prin sistemul național ROMPOS în vederea efectuării măsurătorilor topografice cu aparatura din dotare

- formulare

- Clarificare

 

ANUNȚ- Achiziți directă- Servicii de evaluare a unui imobil- teren în suprafață de 1028 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, imobil care este cuprins parțial în coridorul de expropriere aferent realizării lucrării de utilitate publică - Aeroportul Internațional Cluj-Napoca- Pista de decolare- aterizare- 3500 m

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziționarea de servicii de curățare a coșurilor de fum pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de servicii de întocmire a documentației tehnice și realizarea unui studiu de inundabilitate în vederea obținerii avizului de gospodărire a apelor pentru imobilele aflate în localitatea Luna - Parc Industrial Tetarom V

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de servicii de investigare geotehnică a terenurilor de fundare pentru imobilele aflate în localitatea Luna-Parc Industrial Tetarom V

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achizitionarea de servicii de întocmire a studiului de fundamentare privind infrastructura tehnico-idilitară pentru imobilele aflate în localitatea Luna - Parc Industrial Tetarom V

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare suport de pad-uri si pad-uri pentru mașina de spălare – uscare la Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de transfer de know-how în vederea organizării concursurilor de soluții la nivelul Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare și montaj echipament UVC pentru sterilizarea aerului la Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

  CLARIFICARE

 

ANUNT - Achiziționare de accesorii pentru echipamentele foto-video

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de întocmire studiu de trafic pentru obiectivul de investiții Centru Integrat de Transplant

- caiet de sarcini

- formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNT - Servicii de întocmire studiu istoric pentru obiectivul de investiții Centru Integrat de Transplant

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de auditare, procedurare și implementare a procedurilor specifice pentru stabilirea conformității cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Solicitare de expresii de interes pentru selectarea la procedura de negociere fără publicare aferentă contractului de proiectare și execuție în regim de urgență având ca obiect "Consolidare drum județean DJ 109E km 2+600 și Amenajare rută ocolitoare a drumului județean DJ 109E km 2+600"

 

 ANUNȚ- Servicii de expertiză tehnică a proiectului tehnic și a lucrărilor executate în baza acestuia la obiectul de constructie "REPARAȚII LA SUPRAFAȚADE MIȘCARE" aferente anului 2015

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de consultanță cu privire la analiza juridică a variantei optime de realizare a unui terminal cargo la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA

- caiet de sarcini

- formulare

- clarificare

 

ANUNT - Servicii pentru obținerea Autorizatiilor de gospodarire a apelor pentru depozitele de deseuri neconforme inchise si ecologizate din judetul Cluj – Pata Rât, Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla si Huedin

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate pentru obiectivul finantat prin proiectul „Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importantă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 18+406) si DJ 161 (intersectia DN 16)- Gadalin – Bontida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)”

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

- Clarificare 1

- Clarificare 2

 

ANUNT - Servicii de cazare , masă și transport pentru realizarea unui INFOTRIP în județul Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii pentru organizare evenimente - activitati de promovare a Judetului Cluj, prin cel mai mare eveniment de promovare a regiunilor si polilor de dezvoltare - Expo Real Munchen, perioada 7-9 octombrie 2019

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizitie directa - Servicii de asistenta tehnica informatica

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitie directa - Furnizare coloane rotative pentru bibliorafturi aferente proiectului ,,JUDETUL CLUJ-SMART TERRITORY,,

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de evaluare a unui imobil-teren in suprafata de 1.028 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, imobil care este cuprins partial in coridorul de expropriere aferent realizarii lucrarii de utilitate publica-Aeroportul International Cluj-Napoca-Pista de decolare-aterizare-3500 m

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- referat de necesitate

ANUNT ANULARE ACHIZIȚIE - Servicii de evaluare a unui imobil - teren în suprafață de 1.028 mp., situat în municipiul Cluj Napoca, imobil care ette cuprins parțial în coridorul de expropriere aferent realizării lucrării de utilitate publică- Aeroportul Înternațional Cluj-Napoca-Pista de decolare-aterizare-3500 m

 

ANUNT - Furnizare aparate foto-video

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servici de verificare a documentațiilor aferente lucrărilor de investiții din cadrul proiectului “Creșterea eficienței energetice în clădirea Școlii Gimnaziale Speciale – Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată”

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii pentru organizare evenimente

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de formare profesională

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare mobilier de birou

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de Asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – limita județ Sălaj) de la Km 0+000 la Km 31+976”, Lot 1 - DJ 109 - RĂSCRUCI-BORȘA-VULTURENI - km 0+000 - km 20+786

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare mese pliabile si huse pentru Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de verificare a documentațiilor aferente lucrărilor de investiții din cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirilor școală, atelier și sală de sport cu baza de recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special Samus"

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare pachet tabletă + liceență + abonament internet

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de formare si perfectionare profesionala pentru functionarii publici si personalul contractual

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare 1

- Clarificare 2

- anunț de atribuire

 

ANUNT - Servicii de întreținere, reparații și verificări tehnice periodice pentru centralele termice deținute de către Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanţă pentru pentru 3 cazane apă caldă şi staţia de pompare din Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare de utilaje, scule, dispozitive, saboți pentru aplicare manuală a bicomponentului 2k

- caiet de sarcini Lot 1

- caiet de sarcini Lot 2

- formulare Lot 1

- formulare Lot 2

 

ANUNT - Furnizare piese de schimb pentru vehicule cu destinatie speciala DADPP

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de întocmire a unei expertize tehnice pe DJ 108 C

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achiziționarea de asigurare civilă auto pentru vehiculele achiziționate în 2019 în parcul auto al DADPP Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de expertiză tehnică a proiectului tehnic și a lucrărilor executate în baza acestuia la obiectul de construcție REPARAȚII LA SUPRAFAȚA DE MIȘCARE aferente anului 2015

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de litere volumetrice pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - SERVICII DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ la obiectivul de investiții „Pistă de decolare-aterizare de 3500m – Etapa I și suprafețe de mișcare aferente

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de suport în managementul de contracte aferente proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – limita județ Sălaj) de la Km 0+000 la Km 31+976”

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de suport în managementul de contract aferente proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 18+406) si DJ 161 (intersecția DN 16)- Gădălin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)”

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de auditare financiară

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare echipament de protecție a muncii pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de expertizare tehnica, studii geotehnice verificate Af, studii topografice, liste de cantitati DJ172F

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de mobilier de birou pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini - Lot 1 - Scaune

- caiet de sarcini - Lot 2 - Birouri

- model contract - Lot 1

- model contract - Lot 2

- formulare - Lot 1

- formulare - Lot 2

 

ANUNT - Servicii de auditare financiară pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare servicii de deratizare, dezinfectie si dezinsectie suprafete Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

- Clarificare

 

ANUNȚ- Servicii de realizare a unui stand personalizat de informare turistică

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziționare Servicii de suport în derularea procedurilor de achiziție pentru proiectarea Spitalului Pediatric Monobloc Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziționare de vehicule pentru executarea de lucrări privind siguranța circulației și privind situațiile de urgență de pe drumurile județene: Lot 1- trailer, Lot 2- remorcă

- caiet de sarcini remorcă

- caiet de sarcini trailer

- contract de furnizare Lot 1- trailer

- contract de furnizare Lot 2- remorcă

- formulare Lot 1- trailer

- formulare Lot 2- remorcă

 

ANUNȚ- Achiziționare de materiale de întreținere și reparații pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- anexe caiet de sarcini

- contract de furnizare- lot 1

- contract de furnizare- lot 2

- contract de furnizare- lot 3

- formulare lot 1

- formulare lot 2

- formulare lot 3

- Clarificare

 

ANUNT - Servicii de specialitate constând în studiul privind respectarea principiului investitorului privat prudent COMUNA LUNA și TETAROM V

- caiet de sarcini

- formulare

 - Erata

 

ANUNT - Achiziționarea de lucrări de reparații plăci de granit antiderapant la scările și platformele exterioare ale stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

- formulare F3

 

ANUNT - Achizitionarea de lucrări de reparații la platforma Tribunei II a stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

- formularul F3

 

ANUNT - Servicii de consultanta si organizare concurs - Centrul Integrat de Transplant

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de asigurare a bunurilor - cod PEC 025 și cod PET 020

- caiet de sarcini

- anexa echipamente cod PEC 025

- anexa echipamente cod PET 020

- formulare

 

ANUNT - Furnizare hardware SMS geteway

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Lucrări de interventie in vederea consolidării instabilității malului stâng al DJ 107 N la km 27+820

- caiet de sarcini

- autorizatie de construire si certificat de urbanism

- raport de expertiza tehnica

- studiu geotehnic

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achiziționare ciment pentru preparare beton montare indicatoare rutiere

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare agregate de balastieră pentru preparare beton montare indicatoare

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare piese de schimb și servicii de mentenanță pentru sistemul de control acces cu turnicheți aflați în dotarea Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- anexa

- formulare

- Clarificare

- Anexa 2- revizuită

 

ANUNT - Achiziționare servicii de mentenanță pentru echipamentul de înștiințare-alarmere publică montat la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Avram Iancu Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitionarea de prelate pentru acoperirea scaunelor din zona VIP a stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achiziționare mobiler de birou

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea a 22 de dulapuri metalice pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de revizuire a analizei de risc pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT- Achiziționare lichid de răcire pentru generatoarele de curent din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de expertiza tehnica a proiectului tehnic si a lucrarilor executate la obiectul de constructie ,,REPARATII LA SUPRAFATA DE MISCARE aferente anului 2015

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Produse de curatenie pentru Consiliul Judetean Cluj

- caiet de sarcini

- anexa 1

- anexa 2

- anexa 3

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare premii pentru implementarea de măsuri edicative

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare rechizite pentru Consiliul Judetean Cluj si institutiile finantate din bugetul Consiliului Judetean Cluj

- caiet de sarcini

- anexa 1

- anexa 2

- anexa 3

- model contract

- formulare

 - CLARIFICARE

 

ANUNT - Servicii de mentenanta pentru sistemul de parcare cu plata al stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- anexa 1

- anexa 2

 

ANUNT - Servicii de încercări de laborator pentru DJ 107 M

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare dronă profesională cu decolare și aterizare verticală pentru cartografiere și topografie

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanță pentru sistemul de detecție și alarmare incendiu al Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNT - Achiziționare de yale pentru dotarea vestiarelor tribunei 2 din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare servicii de mentenanță și piese de schimb pentru sistemul de supraveghere video aflat în dotarea Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de expertiza tehnica a proiectului tehnic si a lucrarilor executate la obiectul de constructie ,,REPARATII LA SUPRAFATA DE MISCARE aferente anului 2015

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de suporturi pentru biciclete pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea unui aparat pentru curațat mocheta pentru Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNT - Servicii de înrămare a 20 de tricouri pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanta pentru centrala telefonică

- caiet de sarcini

- formulare

 - CLARIFICARE

- CLARIFICARE 2

 

ANUNT - Servicii de consultanță și organizare concurs internațional de soluții pentru Centrul Integrat de Transplant Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de mentenanță 3 loturi- sistem de răcire (chiller) la Consiliul Județean Cluj, 3 aparate de aer condiționat la Centrul Zonal de Pregătire pentru Protecția Civilă Cluj și 8 aparate de aer condiționat la Centrul Militar Zonal Cluj- Napoca

- caiet de sarcini

- model de contract

- formulare și anexa lot 1

- formulare și anexa lot 2

- formulare și anexa lot 3

 

ANUNȚ- Servicii de mentenanță pentru instalația de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu la sediul Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

-model de contract

-formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNȚ- Servicii de mentenanță și revizie pentru sistemul de ventilare și aer condiționat al stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii arhivistice de legătoie documente

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare carduri pentru accesul sportivilor în stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 - CLARIFICARE

 

ANUNT - Furnizare prin închiriere post de transformare aerian pentru functionarea stației stației de osmoza inversa de la depozitul de deșeuri Pata Rât

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ - Servicii de publicitate și promovare al proiectului JUDEȚUL CLUJ - SMART TERRITORY

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de asigurare pentru Biserica Petrindi și Biserica Cizer

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanță/întreținere și autorizare ascensoare aflate în dotarea stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

 ANUNT - Servicii de medicina muncii pentru salariații din cadrul Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanță și verificare pentru sistemul de stingere incendiu al Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de tiparire si de livrare vouchere de vacanta

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNT - Servicii de consultanță și organizare concurs internațional de soluții pentru Centrul Integrat de Transplant Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de pază, protecție și supraveghere a amplasamentului obiectivului de investiții - Parc Industrial Tetarom

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate si promovare a proiectului - JUDEȚUL CLUJ - SMART TERRITORY

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziție aspiratoare pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea serviciilor de informare și publicitate în cadrul proiectului - Servicii de mentenanță/întreținere și autorizare a celor 3 ascensoare precum și a celor 3 platforme pentru persoane cu dizabilități, aflate în dotarea stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- ACHIZITIE DIRECTĂ- Servicii de telefonie fixă, telefonie mobilă, internet, televiziune

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

CLARIFICARE

 

ANUNȚ- Furnizare materiale consumabile necesare implementării proiectului Județul Cluj- SMART TERRITORY

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract de furnizare

 

ANUNT - Servicii de asigurare împotriva incendiilor și a altor riscuri pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

- clarificare

- autorizatie

 

ANUNT - Servicii de întocmire a Temei de Proiectare și asigurare asistență tehnică pentru Spital Pediatric Monobloc Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de produse de protocol pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizare materiale consumabile necesare implementării proiectului ”JUDEȚUL CLUJ - SMART TERRITORY

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

Erata

ANULARE ACHIZITIE DIRECTA

 

ANUNT - Servicii de pază la stațiile de transfer Huedin, Gherla și Mihai Viteazu

- caiet de sarcini

  1. Plan de încadrare în zona Huedin

  2. Plan stație transfer Huedin

  3. Plan de încadrare în zona Gherla

  4. Plan stație transfer Gherla

  5. Plan de încadrare în zona Mihai Viteazu

  6. Plan stație transfer Mihai Viteazu

- model contract

- formulare

ANUNT - Servicii de expertiză tehnică - CMID

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificari: CU 607 din 20.06.2018            SSI- vol 1             SSI- vol 2            SSI- vol 3     

 

ANUNT - Servicii de verificare și încărcare a stingătoarelor de incendiu

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice în clădirea Școlii Gimnaziale Speciale

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate și promovare a proiectului JUDEȚUL CLUJ SMART TERRITORY

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

ANULARE ACHIZITIE

 

ANUNT - Servicii de evaluare teren Dezmir

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL)

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de analiza și consultanță tehnică CMID

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de informare și publicitate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020 (PNDL)

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT- Servicii de expertiza tehnica a Halelor nr. 1, nr. 5.1 si nr. 5.2, precum si a constructiilor si instalatiilor aferente si adiacente acestora, din perimetrul Zonei Tehnice a Centrului de Management lntegrat al Deseurilor in judetul Cluj, la exigentele Cc si Ci in vederea identificarii unor solutii tehnice viabile pentru mentinerea panourilor sandwich montate de fostul Antreprenor pe fatadele si acoperisul Halei 1 si pe acoperisurile Halelor 5.1 si 5.2

- caiet de sarcini

- model contract

formulare

 

ANUNT - Servicii pentru obținerea Autorizației Integrate de Mediu

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de consultanță CMID

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii mentenanță IT

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii mentenanță echipamente

- anexa 1 echipamente

- anexa 2 echipamente

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de verificare a prizelor de pamantare

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de verificare dispozitive si supape de siguranță

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- anexa

 

ANUNT - Achizitie Licente Tomatis

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNT - Servicii de asigurare pentru autovehiculele din Parcul auto al CJC

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

- RCA 2019 CJC

- CASCO 2019 CJC

 

ANUNȚ- Servicii de cazare și transport la Târgul Internațional de Turism ITB de la Berlin

- caiet de sarcini

- contract de servicii

- formulare

 

ANUNT - Licente Tomatis

- caiet de sarcini

 - model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare suport pentru televizoare LCD/LED

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUT - Servicii de cazare și transport la Târgul de turism de la Timișoara

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

 ANUNT - Servicii de cazare Târgul de turism de la București

- caiet de sarcini

- contract de servicii

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de cazare și transport la Târgul Internațional de la Chișinău

- caiet de sarcini

- contract de servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate SMIS 125322

 - caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate SMIS 125321

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate SMIS 125320

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate SMIS 125318

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de evaluare a unor imobile din municipiul Cluj-Napoca, str. Mărișel, jud. Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNT - Servicii de cazare si transport la târgul de turism Madrid

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Servicii spălări auto

- caiet de sarcini

- centralizator spălări 2019

- contract servicii

- formulare

- Clarificare 1

- Clarificare 2

 

ANUNT - Definitivare soluții tehnologice

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare și montare turnichet electromecanic la Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de reevaluare a unor active fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor din patrimoniul județului Cluj

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

CLARIFICĂRI

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului proiectului ,,Restaurarea anvelopei Palatului Reduta, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei

- caiet de sarcini

- formulare

- Miv-Regio part 1

- Miv-Regio part 2

 - model contract

 

ANUNT - Achiziție de produse pentru colindători

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

 

ANUNT - Abonamente la presa centrală și locală pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizare saboți pentru aplicarea manuală a biocomponentului 2k-2buc.

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizare stingătoare portabile P6

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de ȋntocmire a Documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru podul de pe DJ103G, km 41+241, in localitatea Tureni, peste Paraul Racilor

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 9

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 8

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 6

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 4

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii organizare vizita studiu

- caiet de sarcini

- contract servicii

 - formulare

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 7

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 5

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO partea I

- MIV-REGIO partea II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 3

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 2

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

 - model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseul 1

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part. I

- MIV-REGIO part. II

- model contract

 

ANUNT - Lucrări de demolare desființare imobile

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

- DTAC

- F 1

- F 2

- F 3

- PT

- Vizitare amplasament

 

ANUNT - Achiziționarea a 6 uscătoare de păr fixe pentru dotarea vestiarelor tribunei II din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii audit SAMUS 2

- documentatie

 

ANUNT - Servicii de investigare geotehnică CENTRUL EXPOZIȚIONAL + PARK&RIDE

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de audit

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Lucrări de refacere rosturi de dilatare si reparatii la acoperis Cluj Arena

- Caiet de sarcini Lot 1

- Caiet de sarcini Lot 2

- formulare

 

 

ANUNT - Evaluare imobile

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizoare 2 generatoare de curent

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii topografice și cadastrale CENTRUL EXPOZIȚIONAL + PARK & RIDE

- caiet de sarcini

- formulare

 

 

ANUNȚ- Servicii de investigare geotehnică CENTRU EXPOZIȚIONAL+ PARK& RIDE

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT- Achizitionare servicii de informare și publicitate Pediatrie II

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract servicii publicitate

 

ANUNT- Achiziționare uniforme și dotări specifice pazei la Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract furnizare

- model de formulare

 

ANUNT - Servicii de neutralizare animale

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare scaune pentru tribunele stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- contract furnizare

- formulare

 

ANUNT - Expertizare tehnica covoare asfaltice

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii organizare vizita studiu - proiect POCA

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii formare profesională - proiect POCA

 - caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare 6 uscătoare de păr fixe

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

 

ANUNȚ- Achiziționare carduri de proximitate

-caiet de sarcini

-formulare

- Clarificare

 

ANUNŢ - Servicii dirigenție șantier Banffy

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

-Raspuns solicitare clarificare 1

 

ANUNT - Furnizare rafturi din lemn tip bibliotecă

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizare dulapuri pentru vestiare - Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare scaune pentru tribunele stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- contract furnizare

- formulare

 

ANUNT - Servicii de formare profesională

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de colectare, transport și neutralizare animale

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Furnizare scule si dispozitive de lucru pentru Consiliul Judetean Cluj

- anexa

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizitionarea serviciilor de mentenanta a sistemului de parcare cu plata a stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

 ANUNT - Studiu privind asigurarea dotărilor publice de învățământ în zona Municipiului Cluj - Napoca

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNT - Servicii de asigurare facultativa - CASCO

- caiet de sarcini

- carte de identitate vehicule

- formulare

 

ANUNT - Servicii de asigurare obligatorie RCA

- caiet de sarcini

- carte de identitate vehicule

- formulare

- Copie lizibilă Buldoexcavator KOMATSU CJ N 2015

 

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate -Samus 2

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

  MIV - partea 1

  MIV - partea 2

  Clarificare

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate-Samus 1

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- Raspuns clarificare

 

ANUNT - Furnizare si montare centrale termice

 - caiet de sarcini

 - formulare

 

ANUNT achiziție imobil pentru realizarea serviciilor medicale pediatrice în sistem monobloc

Documentatie de atribuire