Achiziţii directe

ANUNT - Servicii de asigurare pentru autovehiculele din Parcul auto al CJC

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

- RCA 2019 CJC

- CASCO 2019 CJC

 

ANUNȚ- Servicii de cazare și transport la Târgul Internațional de Turism ITB de la Berlin

- caiet de sarcini

- contract de servicii

- formulare

 

ANUNT - Licente Tomatis

- caiet de sarcini

 - model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare suport pentru televizoare LCD/LED

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUT - Servicii de cazare și transport la Târgul de turism de la Timișoara

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

 ANUNT - Servicii de cazare Târgul de turism de la București

- caiet de sarcini

- contract de servicii

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de cazare și transport la Târgul Internațional de la Chișinău

- caiet de sarcini

- contract de servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate SMIS 125322

 - caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate SMIS 125321

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate SMIS 125320

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate SMIS 125318

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de evaluare a unor imobile din municipiul Cluj-Napoca, str. Mărișel, jud. Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNT - Servicii de cazare si transport la târgul de turism Madrid

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Servicii spălări auto

- caiet de sarcini

- centralizator spălări 2019

- contract servicii

- formulare

- Clarificare 1

- Clarificare 2

 

ANUNT - Definitivare soluții tehnologice

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare și montare turnichet electromecanic la Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de reevaluare a unor active fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor din patrimoniul județului Cluj

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

CLARIFICĂRI

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului proiectului ,,Restaurarea anvelopei Palatului Reduta, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei

- caiet de sarcini

- formulare

- Miv-Regio part 1

- Miv-Regio part 2

 - model contract

 

ANUNT - Achiziție de produse pentru colindători

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

 

ANUNT - Abonamente la presa centrală și locală pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizare saboți pentru aplicarea manuală a biocomponentului 2k-2buc.

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizare stingătoare portabile P6

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de ȋntocmire a Documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru podul de pe DJ103G, km 41+241, in localitatea Tureni, peste Paraul Racilor

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 9

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 8

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 6

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 4

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii organizare vizita studiu

- caiet de sarcini

- contract servicii

 - formulare

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 7

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 5

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO partea I

- MIV-REGIO partea II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 3

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 2

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

 - model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseul 1

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part. I

- MIV-REGIO part. II

- model contract

 

ANUNT - Lucrări de demolare desființare imobile

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

- DTAC

- F 1

- F 2

- F 3

- PT

- Vizitare amplasament

 

ANUNT - Achiziționarea a 6 uscătoare de păr fixe pentru dotarea vestiarelor tribunei II din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii audit SAMUS 2

- documentatie

 

ANUNT - Servicii de investigare geotehnică CENTRUL EXPOZIȚIONAL + PARK&RIDE

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de audit

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Lucrări de refacere rosturi de dilatare si reparatii la acoperis Cluj Arena

- Caiet de sarcini Lot 1

- Caiet de sarcini Lot 2

- formulare

 

 

ANUNT - Evaluare imobile

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizoare 2 generatoare de curent

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii topografice și cadastrale CENTRUL EXPOZIȚIONAL + PARK & RIDE

- caiet de sarcini

- formulare

 

 

ANUNȚ- Servicii de investigare geotehnică CENTRU EXPOZIȚIONAL+ PARK& RIDE

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT- Achizitionare servicii de informare și publicitate Pediatrie II

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract servicii publicitate

 

ANUNT- Achiziționare uniforme și dotări specifice pazei la Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract furnizare

- model de formulare

 

ANUNT - Servicii de neutralizare animale

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare scaune pentru tribunele stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- contract furnizare

- formulare

 

ANUNT - Expertizare tehnica covoare asfaltice

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii organizare vizita studiu - proiect POCA

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii formare profesională - proiect POCA

 - caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare 6 uscătoare de păr fixe

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

 

ANUNȚ- Achiziționare carduri de proximitate

-caiet de sarcini

-formulare

- Clarificare

 

ANUNŢ - Servicii dirigenție șantier Banffy

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

-Raspuns solicitare clarificare 1

 

ANUNT - Furnizare rafturi din lemn tip bibliotecă

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizare dulapuri pentru vestiare - Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare scaune pentru tribunele stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- contract furnizare

- formulare

 

ANUNT - Servicii de formare profesională

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de colectare, transport și neutralizare animale

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Furnizare scule si dispozitive de lucru pentru Consiliul Judetean Cluj

- anexa

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizitionarea serviciilor de mentenanta a sistemului de parcare cu plata a stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

 ANUNT - Studiu privind asigurarea dotărilor publice de învățământ în zona Municipiului Cluj - Napoca

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNT - Servicii de asigurare facultativa - CASCO

- caiet de sarcini

- carte de identitate vehicule

- formulare

 

ANUNT - Servicii de asigurare obligatorie RCA

- caiet de sarcini

- carte de identitate vehicule

- formulare

- Copie lizibilă Buldoexcavator KOMATSU CJ N 2015

 

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate -Samus 2

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

  MIV - partea 1

  MIV - partea 2

  Clarificare

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate-Samus 1

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- Raspuns clarificare

 

ANUNT - Furnizare si montare centrale termice

 - caiet de sarcini

 - formulare

 

ANUNT achiziție imobil pentru realizarea serviciilor medicale pediatrice în sistem monobloc

Documentatie de atribuire