Ș   

În vederea reducerii riscului de infectare cu noul coronavirus – SARS-CoV-2 sau cu alte infecţii respiratorii, încurajăm toate persoanele fizice şi juridice să transmită documentaţia/petiţia/cererea adresată Consiliului Judeţean Cluj în format electronic prin e-mail, pe adresa infopublic@cjcluj.ro, sau prin fax, la numărul 0372-640070, şi să evite, pe cât posibil, deplasarea la sediul Consiliului Judeţean Cluj pentru a depune documente în original, dacă acest lucru nu este imperios necesar! 


Pentru documentaţiile de Urbanism şi avizări D.A.D.P.P.

Vă rugăm ataşaţi CD/STICK cu documentaţia SCANATĂ

 

Alte documente ulterioare aferente acestor documentaţii se transmit pe e-mail:

    * Urbanism urbanism@cjcluj.ro

    * Avizări D.A.D.P.P. office.dadpp@cjcluj.ro şi liviu.hincu@cjcluj.ro

    Valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice se menţine pe perioada stării de alertă. Adică, certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire, avize, cărţi de identitate, permise de conducere, autorizaţii de funcționare şi altele asemenea, nu o să expire pe perioada stării de alertă, valabilitatea acestora fiind extinsă pe toată perioada instituirii stării de alertă şi timp de 90 de zile după expirarea acesteia.